Uvøren bruk av fakta om gulv til Nye SUS

KRONIKK: I en serie artikler har Stavanger Aftenblad skrevet om valg av gulvbelegg til Nye SUS. Artiklene inneholder en rekke graverende faktafeil og påstander som Forum for gulvbransjen (FFG) ønsker å tilbakevise.

Artikkelserien om gulvene i Nye SUS er basert på utdatert informasjon, hevder Rune Bjørnstad, styreleder i Forum for gulvbransjen – FFG.
  • Rune Bjørnstad
    Rune Bjørnstad
    Styreleder, Forum for gulvbransjen (FFG)
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

FFG er en interesseorganisasjon for gulvbransjen der både Kährs, som leverer det PVC-frie alternativet, og Gerflor, som leverer det valgte gulvet, er medlemmer.
Den innledende artikkelen i serien, «Nye SUS legger omstridt PVC-gulv», fremstiller PVC-gulv, vinylgulv, som farlige for miljø og helse, og siterer blant annet Truls Gulowsen i Naturvernforbundet på at «norske sykehus velger 1980- og 90-tallets miljøproblemprodukter». Dette er en urimelig påstand.

Sammenligner epler med pærer

Gulvet som legges på sykehuset i dag, kan ikke sammenlignes med gulvene fra 80- og 90-tallet. I dag inneholder ikke vinylgulv ftalater og heller ikke tungmetaller som bly eller kadmium. Disse har vært forbudt brukt i EU/EØS siden 1990-tallet. PVC lages av råstoffene salt og olje/naturgass. Når denne polymeren skal brukes i gulvbelegg, blandes den med mellom 40–60 prosent kalkstein, som er et rent naturmateriale. Gulvene blir produsert i moderne fabrikker der det stilles høye miljøkrav, og som i stor grad drives av fornybar energi.

I artikkelen beskrives PVC som et miljøproblem. Men PVC er på mange måter løsningen på vanlige problemer, fordi det er et meget anvendelig materiale med utallige bruksområder og meget lang levetid. Det brukes overalt – i rør for drikkevann, medisinsk utstyr, til strømkabler, kjøleskapslister og båtfendere med mer. Cirka 60 prosent av all PVC brukes innenfor bygg og anlegg, til blant annet takbelegg, dører, vinduer og gulvbelegg. PVC er et sirkulært materiale, som etter endt bruk kan smeltes om til nye PVC-produkter.

PVC-gulv bidrar ikke til helse-
skader eller dårlig innemiljø,
og skades ikke av blod, hånd-
sprit eller andre kjemikalier.

Utdatert informasjon

PVC blir et miljøproblem først når det kommer på avveie. I gulvbransjen finnes fungerende systemer for innsamling av spill fra installasjonen, som også er i bruk ved denne byggeplassen, og for retur av gamle, utrevne gulv. Restene fra monteringen av nye gulv blir brukt om igjen når nye gulv lages. Gulvet som er lagt i prosjektet på Nye SUS, inneholder for eksempel 25 prosent resirkulert materiale.

Påstanden i artikkelen om at det er vanskelig å kvitte seg med gamle PVC-gulv på en miljøvennlig måte, er utdatert. Uansett er dette irrelevant for SUS – for her er det snakk om å legge nye gulv – ikke gjenbruk av gamle.

Vinylgulv beskrives i artikkelen som et helseproblem. Denne påstanden baserer seg på innhold i gulv fra 1980- og 90-tallet, da ftalater ble brukt som mykgjører av PVC. Ftalatene er for lengst fjernet og erstattet med andre og godkjente myknere. De seneste 10–12 årene har det ikke vært brukt ftalater i vinylbelegg.

PVC-gulv bidrar ikke til helseskader eller dårlig innemiljø, viser uavhengige vurderinger. Dette er dokumentert blant annet gjennom ECO-product, som vurderer tredjepartsverifiserte miljødeklarasjoner, såkalte EPD-er, innen områder som helse og miljø, inneklima og sirkulærøkonomi.

Feil om Svane-merking

At Svanen-sertifisering av bygg også forbyr bruk av vinylgulv, slik det påstås i artikkelen, er heller ikke tilfelle. Riktig nok kan PVC-gulv i dag ikke sertifiseres i henhold til dagens kriterier i Svanen, men mange bygg med vinylgulv, i eksempelvis tekniske rom og gymsaler, har fått Svanen-merket. Ved det tidspunkt da gulvene til Nye SUS ble valgt, var heller ikke det PVC-frie alternativet Svanen-merket. Denne sertifiseringen er kun noen måneder gammel.

Videre står det i artikkelen at det ikke finnes noen regler som tvinger offentlige prosjekter å velge miljøvennlig – at det er «opp til lokale ildsjeler». Dette er både feil og tendensiøst. Det stilles en rekke miljøkrav til offentlige anskaffelser, blant annet i paragraf 5 i lov om offentlige anskaffelser og i forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften).

Ikke forbud i Stockholm

I artikkelserien hevdes det at PVC er forbudt i offentlige bygg i Stockholm-regionen. Dette er faktisk ikke tilfelle, selv om Stavanger Aftenblad gjør sitt beste for å overbevise leserne.

Region Stockholm har besluttet å fase ut produkter som inneholder PVC og bestemt at bruk av gulvmaterialer der PVC inngår, skal avviksmeldes i prosjekter. Eiendomsselskapet Locum, som bygger, eier og forvalter regionens sykehusbygg og helsebygg, anbefaler at det brukes andre alternativer der det er mulig. Det eksisterer dog ikke et forbud mot materialet. Gulvbransjen kan dokumentere bruk av vinylgulv i mange offentlige bygg og sykehus i svenske kommuner, inkludert i Stockholm.

Også innen renhold har utviklingen gått fremover siden 1990-tallet og enda tidligere. Dagens vinylgulv har en overflate som verken krever polish eller bonevoks, og som ikke får flekker eller ødelegges av blod, håndsprit og andre kjemikalier. Der det i artikkelserien gjøres gjeldende at PVC-gulv er «kjempedyrt» å vaske og vedlikeholde, er det basert på erfaringer med gamle PVC-gulv, uten denne overflatebehandlingen.

Artikkelserien har et ganske uvørent forhold til fakta. Ytterligere ett eksempel er at det skrives at leverandøren Gerflor sier at gulvet har en levetid på 40 år. Den riktige faktaopplysningen, en levetid på 25 år i gjennomsnitt, ble gitt journalisten sammen med annen dokumentasjon fra produsenten i forkant av publiseringen av artikkelserien.

Publisert: