Transformatorstasjoner bør ligge tettest på forbruket

DEBATT: Transformatorstasjoner må plasseres nær tyngdepunktet for strømforbruk. Det blir ivaretatt med plassering ved eksisterende stasjon.

Stasjonen kan ikke enkelt flyttes til Mekjarvik, eller annet industriområde, uten store konsekvenser, skriver Inge Lunde i Lnett.
  • Inge Lunde
    Prosjektleder i Lnett
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Transformatorstasjoner er viktige knutepunkt i strømnettet. Statnett søker om konsesjon til å bygge innendørs høyspenningsanlegg med miljøvennlig teknologi på Krossberg som vil spare størsteparten av Tingbøskogen. Stasjonen kan ikke enkelt flyttes til et industriområde, uten store konsekvenser.

Når strømnettet må oppgraderes, så gir det dessverre noen ulemper. Lnett er positive til ny plan for stasjonen, som bidrar til å redusere ulempene.

Et viktig knutepunkt

Denne oppgraderingen er nødvendig på grunn av alder på eksisterende stasjon, behov for økt kapasitet i strømnettet og for å styrke forsyningssikkerheten på Nord-Jæren. Konsesjonssøknaden Statnett har sendt omfatter også et nytt innendørsanlegg for Lnett. Stasjonen er et viktig knutepunkt for Lnett sine prosjekt for å oppgradere regionalnettet, eller «fylkesveiene i strømnettet».

Stasjonen kan ikke enkelt flyttes til Mekjarvik, eller annet industriområde, uten store konsekvenser. En transformatorstasjon fungerer som en «rundkjøring» i strømnettet, og kan ikke flyttes uten at alle «veiene» med kabler og luftledninger følger med. Dess lengre vekk fra eksisterende stasjon den nye legges, jo lengre må også alle kabler og luftledninger flyttes med, og deretter trekkes tilbake til områder hvor forbruket er.

Lnett har plikt til å levere strøm til alle som ønsker tilknytning. Analyser viser at strømforbruket i Sør-Rogaland kan øke med 45–90 prosent de neste 20 årene. I dag har Lnett tilknytningsstopp for næringskunder i store deler av Stavanger, Randaberg og Kvitsøy. Dette blir ikke løst før Krossberg er bygget, og Lnett får oppgradert «fylkesveiene» i strømnettet i Randaberg, Rennesøy og Stavanger. Det innebærer for eksempel at eksisterende bedrifter ikke får utvide og nye bedrifter eller ladeanlegg ikke kan etableres før strømnettet er oppgradert.

Helhetlige løsninger

Vi tar ikke lett på vårt samfunnsoppdrag om å bygge, drifte og levere strøm til nettkunder i Sør-Rogaland. Utbygging av strømnettet er underlagt Energiloven. Nettselskapene utreder og søker konsesjon for løsningen som planlegges å bygge. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, som har myndighet til å bestemme hvilke løsninger som nettselskapene får bygge. Prosessen oppmuntrer interessenter til å komme med innspill, gjerne i flere omganger. NVE skal sørge for likebehandling av slike saker i hele Norge. Målet er å finne den beste løsningen for samfunnet som helhet.

En helhetlig plan for utbygging av kraftnettet oppdateres annethvert år gjennom «Kraftsystemutredning for Sør-Rogaland». Denne er et oppslagsverk over aktivitet og utvikling knyttet til det overordnede regionale strømnettet: Lnett ønsker åpenhet om våre prosjekter og derfor er det egne prosjektsider hvor du finner alle utredninger som utføres, kart, brev, presentasjoner osv.

Publisert: