Systemet setter utviklings­hemmede utenfor arbeids­livet

KRONIKK: Arbeidsgivere som har inkludert personer med utviklings­hemming, gjør det ikke for å være snille. De erfarer at mangfold lønner seg.

I juni 2019 skrev Aftenbladet om Tore Trondsen, som gjennom stiftelsen Helt med hadde fått seg jobb på restauranten Déjà Vu i Stavanger.
  • Margret Hagerup
    Stortingsrepresentant (H)
  • Aleksander Stokkebø
    Stortingsrepresentant (H)
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

For mange med utviklingshemming står i dag utenfor arbeidslivet. En stor andel skyldes våre fordommer og manglende tro på at andre kan gjøre et arbeid. Det kan også skyldes misforstått snillhet, både fra foreldre og lærere. At under tre prosent av voksne med lett utviklingshemming er i ordinært arbeid, viser også at systemet er modent for en endring.

En utfordring i dagens system er at en enten er uføretrygdet, eller i ordinær jobb, og videre at en enten er i skjermet virksomhet eller i ordinær. Hvilken gruppe en plasseres i har stor betydning for den videre oppfølgingen. Dersom man jobber varig tilrettelagt i ordinære virksomheter, er det i all hovedsak Nav som betaler arbeidsgiveren for at de skal sørge for oppfølging.

Denne oppfølgingen er avgjørende for å lykkes. Men systemet legger ikke til rette for at den kan fungere etter intensjonen og behovet.

Både kan og vil

Forskerne Hege Gjertsen, Hans A. Hauge og Line Melbøe har redigert boken «Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming», som kom ut i 2021. I den viser forskere fra Norge og Island resultater fra et større forskningsprosjekt, «Rethinking work inclusion for people with intellectual disability». Sentrale funn er at sosial innovasjon, selvbestemmelse og tett oppfølging på arbeidsplassen øker sannsynligheten for å lykkes med arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming.

De finner videre at utviklingshemmede både kan og vil jobbe, også innen ordinært arbeidsliv, – men at de har liten innflytelse på hvor de jobber og med hva. De finner også at mange arbeidsgivere vegrer seg for å ansette personer med utviklingshemming fordi de ser det som risikabelt og savner langvarig oppfølging.

Les også

Tore (19) har fått jobb: – Jeg liker å snakke damene i senk

Tenke annerledes

Forskerne trekker frem den sosiale entreprenøren Helt med, hvor arbeidsinkludering forstås som en prosess hvor en kan lykkes når arbeidstakere, arbeidsgivere, frivillige og offentlige aktører samarbeider på nye måter.

De fremmer et behov for å tenke nytt angående arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming, hvor noe av løsningen kan ligge i nye former for samarbeid, men at inkludering må skje på arbeidsplassen.

I den anledning trekker forskerne frem et viktig spørsmål: «Hvem kan hjelpe til med å etablere arbeidsforhold og hvem kan gi oppfølging over tid? Private og frivillige kan gi viktige bidrag til nødvendig sosial innovasjon, men samtidig må myndighetene og Nav endre regelverk, praksis og holdninger.»

Helt med har vist oss svaret på dette.

Les også

Gir utviklingshemmede vanlig jobb

Vellykket

I 2019 skrev Aftenbladet om Emily Ann Riedel, som har Downs syndrom, og som via Helt med hadde fått fast jobb på Scandic Forum Hotel i Stavanger. Her sammen med hotelldirektør Ulrika Larsson.

Helt med jobber for at psykisk utviklingshemmede skal få jobb i ordinært arbeidsliv. De gjennomfører ordinære søknadsprosesser, flere intervjurunder, og har god dialog med arbeidsgivere. Over 160 personer har så langt fått jobb gjennom Helt med, og suksessen fortsetter. Arbeidsgivere som Scandic, McDonald’s, Avinor og Kiwi er bare noen av arbeidsgiverne som har inngått samarbeid om å rekruttere. Flere kommuner og sykehjem har inngått samarbeid, og det er et stort potensial i offentlig sektor for flere slike stillinger.

Tilbakemeldingene fra arbeidsgiverne er unisone, dette er en suksess. På sykehjemmene får de flere ansatte i uniform som kan delta i matservering og stell. På Scandic får de flere hotellverter som deltar i daglig drift. På McDonald’s får de hjelp til både matlaging og rydding.

Felles for alle arbeidsgiverne er at de får faktisk verdiskaping tilbake. De gjør ikke dette for å være snille. De erfarer at mangfold lønner seg, og de lærer seg å se personene bak diagnosene.

Arbeidsgiverne som samarbeider med Helt med, er viktige ambassadører for å rekruttere enda flere arbeidsgivere i dette arbeidet. For dem er det avgjørende at de ansatte får god oppfølging, og at det er en person som følger ansettelsesforholdet. Jobbspesialistene hos Helt med er derfor viktige, og de har et eget ansvar for å følge opp både de ansatte og arbeidsgivere, for å sikre at arbeidsforholdet blir vellykket.

Les også

KRONIKK: Kommunene driver åpenlys diskriminering av utviklings­hemmede

Les også

KRONIKK: Første høyere utdanning for utviklings­hemmede

Politikk

Høyre fikk et flertall i Stortinget med på å be regjeringen sikre bedre oppfølging i ordinært arbeidsliv. Dette er ikke fulgt opp. Ministeren varsler nå at hun heller vil sette i gang et prøveprosjekt i utvalgte fylker. Det er dramatisk og vil føre til at arbeidet til Helt med nå stopper opp.

160 personer har hittil fått seg jobb i ordinært arbeidsliv. Forskere løfter modellen frem som sosial innovasjon som gir håp til alle dem som fortsatt står utenfor arbeidslivet.

Arbeidet til Helt med har vist at potensialet er stort. Det handler om at vi må ha tro på den enkelte og sørge for at den enkelte kan oppfylle sine drømmer gjennom å gi dem muligheter. Det handler om gode modeller for oppfølging, også i ordinært arbeidsliv. Det handler om et system som må endres.

Vi håper at arbeids- og inkluderingsministeren snur i tide. Det er på høy tid å ta dem med utviklingshemming på alvor og gi dem en fot innenfor arbeidslivet. Da må vi endre systemet.

Publisert: