Nå må Norges viktigste næring prioriteres!

KORONAKRISEN: Hvor mange tusen arbeidsplasser mister vi på Tasta, Hana eller Bryne på grunn av den doble krisen vår viktigste næring befinner seg i?

«Skal vi sende folk ut i permitteringer og arbeidsledighet, eller skal heller disse midlene skytes inn i bedriftene for å opprettholde aktivitet, innovasjon og fokus på nye muligheter og forretningskonsepter?» spør Harald Minge i Næringsforeningen og Eirin Sund i LO Rogaland.
 • Harald Minge
  Adm. direktør, Næringsforeningen i Stavanger-regionen
 • Eirin Sund
  Regionleder, LO Rogaland
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er 1033 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Næringsforeningens ferske medlemsundersøkelse viser at energinæringen frykter oljeprisfallet mer enn pandemien.

Kombinasjonen av disse to krisene er ekstremt krevende og kritisk. Uten snarlig statlig stimuli blir de langsiktige konsekvensene dramatiske – både for næringen og for Stavanger-regionen. Titusenvis av arbeidsplasser står på spill, velferdsstaten settes under press og akselerering av det grønne skiftet blir vanskelig. Nå er det en ting som teller, og det er å holde aktiviteten oppe. Men hvordan?

Les også

SISTE NYTT: Krisepakke gir karbonfangst i Stavanger og klarsignal til flytende havvind

Vi må prioritere rett!

I skrivende stund har oljeprisen falt ned på 23 dollar per fat. Mange av energi-analytikerne frykter at vi kommer til å se 10-tallet om kort tid. Oljeprisen gjør oljeselskapene mindre i stand til, og interessert i, å løfte store investeringer. Det er oljeselskapene som tar beslutninger om investeringer på norsk sokkel. Derfor er de så viktige, og derfor er det så avgjørende at de er etablert i Stavanger-regionen!

Oljeselskapene står for investeringer som til sammen er tre–fire–fem ganger større (avhengig av år) enn samtlige andre industriinvesteringer i Norge. Hvert år! I mange år framover!

På en av regjeringens pressekonferanser i forrige uke fikk statsminister Erna Solberg spørsmål fra Aftenbladets utsendte om det var nødvendig med ekstra stimuli til energinæringen og Stavanger-regionen på grunn av den doble smellen. Hun svarte nei!

Presset mot stat og politikere vil øke for å få realisert allslags ulønnsomme og lønnsomme motkonjunkturtiltak framover. Til og med i Norge må vi prioritere. Når disse investeringene i energibransjen synker, planer kuttes og bremses og legges på is, rammer og lammer det titusenvis av arbeidsplasser i Norge og i Stavanger-regionen i særdeleshet.

Les også

Erna Solberg til Aftenbladet: – Ikke noe særlig grunnlag for regionale krisepakker verken i Rogaland, Oslo eller Tromsø for øyeblikket

Når de store er borte

Problemet er at vi tidligere har hatt Shell, ExxonMobil og de andre gigantene med store muskler som hovedinvestorer på norsk sokkel. Nå er vi avhengig av mindre- og mellomstore selskaper som håndterer mindre og mellomstore funn og haleproduksjon. Nye aktører.

Har disse dyktige selskapene den samme løfteevnen som de tradisjonelle oljekjempene? Klarer de gjennom en nedgangssyklus å dra norsk sokkel framover, bygge bro over stupet? Og hvilke ringvirkninger får en sterk tilbakegang for industrien for en rekke andre næringer – spesielt i vår region?

Spørsmålet er om vi passivt skal akseptere dette fallet i investeringer som nå må komme, med de konsekvenser det får for sysselsetting og industriutvikling, og som innebærer tusenvis av arbeidsledige:

 • Skal vi tenke offensivt eller defensivt?
 • Skal vi sende folk ut i permitteringer og arbeidsledighet, eller skal heller disse midlene skytes inn i bedriftene for å opprettholde aktivitet, innovasjon og fokus på nye muligheter og forretningskonsepter?
 • Skal Norge bruke hele spekteret av virkemidler for å få operatørselskapene til å opprettholde investeringene, slik at vi ser folk i arbeid på Rosenberg og hos IKM – også i årene framover?

Nye og radikale tanker

Det er behov for en tett dialog mellom regjeringen og næringen om virkemidler. Det må tenkes nytt og radikalt.

 • Kan staten være en mer aktiv pådriver?
 • Finnes det gulrøtter som kan henges ut foran oljeselskapene?
 • Kan det gjøres kloke grep som fremmer investeringer?
 • Kan vi begynne med aktivt å belønne selskaper som investerer gjennom at de blir tilgodesett i framtidige lisensrunder?
 • Kan Petoro trø til, vurdere overtakelse av eierandeler i funn og felt og bidra til å drive gjennom investeringer av prosjekter som antas å være lønnsomme, på lang sikt?

Gode prosjekter må dessuten ikke få samle støv i hyllene til oljeselskapene, og Oljedirektoratet og departementet må ikke slakke på kravene om framdrift i lisensene.

Aktiv motkonjunkturpolitikk på norsk sokkel altså? Vil det være politisk flertall i Oslo for slikt? Det må vi håpe, ikke minst fordi en levedyktig olje- og gassnæring er avgjørende for å realisere det grønne skiftet som denne industrien er en garantist for.

Hvilket bringer oss inn på to spesielt modne prosjekter hvor staten kan trø til og sikre troverdig framdrift, nemlig innenfor havvind og karbonfangst og -lagring.

Northern Lights-brønnen var vellykket, så hvordan utnytte momentet som nå er til å sikre fart og framdrift?

Og til slutt, siden vi er inne på hele bredden i energifeltet: Gjør noe med kraftverkbeskatningen nå som fremmer fornying av eksisterende kraftverk. Dette problemet har vært overmodent lenge.

Vær klar til et maratonløp

Situasjonen i øyeblikket er uoversiktlig. Til nå har regjeringen, sammen med partene i arbeidslivet, gjennomført viktige og akutte tiltak, – men vi er bare ved starten av en maraton.

Publisert: