«Virustiltak» trengs ikke bare på land, men også blant laksen

FISKEOPPDRETT: Koronaepidemien burde ha lært norsk oppdrettsindustri ett og annet. Men det virker ikke slik.

Med fisk tett i tett flyter lus og sykdom fritt mellom laks. Oppdrettsnæringen bør lære av myndighetenes bekjempelse av koronaviruset, skriver Pål Mugaas.

Debattinnlegg

 • Pål Mugaas
  Pål Mugaas
  Kommunikasjonsansvarlig, Norske Lakseelver
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Karantene, og dermed fysisk atskillelse fra andre mennesker, har vært brukt mot smittsomme sykdommer siden senmiddelalderen. Norges mest ekspansive sjømatnæring, lakseoppdrett, lukker imidlertid øynene for det åpenbare – at man også i havet fysisk må skille syk fisk fra frisk fisk.

Smitten flyter fritt

De som ikke vet så mye om hvordan laks produseres langs norskekysten, vil trolig bli forbauset når de hører at under hver enkelt av de ringene man ser flyte i fjorden, kan det svømme noen hundre tusen laks. På overflaten ser ringene små ut, men garnposene under er dype. Det som holder laksen på plass, er åpne garnvegger, slik at vannet flyter inn og ut. Maten til laksen kastes ut på toppen og synker ned. Det laksen ikke spiser, havner på bunnen sammen med avføringen fra laksen, eller blir tatt av strømmen og spredt over et større område.

Om lag 400 millioner individer står til enhver tid i slike garnposer langs norskekysten. Og flere skal det bli, etter at staten nettopp har tillatt vekst i flere områder. Med så mange husdyr, er det uunngåelig at det dukker opp sykdommer og parasitter. Den mest kjente parasitten er lakselus. Nye virus som muterer og skaper problemer for oppdretterne. Det verste er det som heter ILA – Infeksiøs lakseanemi. Nå er det nye mutasjoner på gang, og oppdretterne er selvsagt bekymret.

Når ILA blir oppdaget, fører det til strenge restriksjoner. Båttrafikken inn i området reguleres sterkt, og den syke fisken må slaktes. Før man får slaktet, er det bare å vente og se hvor langt havstrømmene bringer smitten. Går den videre til neste anlegg? Så lenge det ikke er fysiske skiller mellom anleggene, overlater oppdretterne smittespredningen til naturkreftene.

Lus gjør stor skade

Veterinærinstituttet kan fortelle at i perioden fra januar til juli 2020 var totalt 16 nye lokaliteter med stadfestet ILA og fem lokaliteter under mistanke. De siste ukene har det kommet et par til. For oss som er opptatt av den ville laksens skjebne i havet, er dette dårlig nytt. Lakselusa som flyter ut av de åpne merdene dreper ifølge forskerne ved Havforskningsinstituttet allerede mange steder så mye villaks, at fiskeriministeren måtte si nei til mer oppdrett i disse områdene.

Hva så med alle de andre sykdommene? Havforskerne sier at det er vanskelig å påvise smitte til villfisk, ettersom smittet villfisk naturlig nok forsvinner i havet. Oppdretterne påstår på sin side at det sikkert ikke er noe problem – trass i grundig dokumentasjon fra forskere. Og hva skjer videre? Vi vet at vannet i fjordene våre blir varmere på grunn av klimaendringer. Da er det slett ikke usannsynlig at både ILA, lakselus og andre sykdommer trives bedre.

Lukk anleggene

I land som ledes av fornuftige mennesker, deriblant Norge, har man skjønt at under epidemier må syke isoleres og andre holde avstand. De epidemiene som herjer i fjordene våre kunne tilsvarende vært løst om politikeren hadde stilt et krav om fysisk lukkede merder, slik at lakselus og sykdom ikke fløt fritt mellom anleggene, og smittet og drepte det lille vi har igjen av vill atlantisk laks i Norge.

Vannet til merdene kan hentes på dypt vann, og risikoen for å få sykdom eller parasitter inn i systemet, vil være liten. Og om det skulle komme inn, kommer det i hvert fall ikke ut igjen og smitter andre oppdretts- eller villfisk.
På land råder norske politikere som lytter til fagfolk og bekjemper koronapandemien, basert på kunnskap.

I de norske fjordene, derimot, virker det som det er USAs president, Donald Trump, og Brasils president, Jair Bolsonaro, som har bestemt hvordan epidemier skal bekjempes – og vi ser jo alle hvordan det går.

Publisert:
 1. Lakselus
 2. Oppdrettsnæring

Mest lest akkurat nå

 1. Her åpner en ny Dolly Dimples med musikk­pub

 2. Uvanlig mange små­barn vil tro­lig få luft­veis­infek­sjoner fram­over

 3. Ingve Bøe etter kollapsen mot Glimt: – Evnene strakk ikke til

 4. Brann­vesenet må hjelpe en per­son ned fra tre

 5. Ønsker klarere råd om forkjølelse

 6. Elleve nye smittede på Nord-Jæren