• «Det har ikke manglet på varsler om krisen. Miljøet er truet av dagens liberale, kapitalistiske, blandingsøkonomiske system», skriver Ove Braaten. Illustrasjonsbilde/Scanpix

Vi trenger en global, sivil beredskapsplan

DEBATT: Kloden vår er et lukket økologisk system – vi har ingen klode B å flykte til når miljøet bryter sammen på grunn av overutnyttelse av naturressursene.