NorthConnect-kabelen til Skottland – bare skinndød eller helt død?

STRØMKABEL: Tina Bru har lagt NorthConnect i møllposen. Det er et åpenbart forsøk på å hindre flertallet i Stortinget fra å stoppe prosjektet.

  • Hogne Hongset
    Hogne Hongset
    Forfatter
Publisert: Publisert:
Les også

NorthConnect får ikke konsesjon nå

icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det spennende nå blir om Senterpartiet, Frp og Arbeiderpartiet lar seg spille av banene av statsrådens grep. For Stortinget kan fortsatt instruere regjeringen til å si nei til at NorthConnect skal få konsesjon. Forslag om dette er under behandling i komiteen, og saken skal behandles i Stortinget 21. april. Blir det flertall for å instruere regjeringen, vil det i praksis bety at prosjektet legges dødt. (Så kan aktører, nåværende eller andre, når som helst fremme nye kabelprosjekter.)

Det miljø-industrielle kompleks

NorthConnect-saken gir et instruktivt innsyn i politisk-kommersielle prosesser som vanligvis er skjult for offentligheten.

Dette ble godt forklart av Jens Stoltenberg da han i sin selvbiografi «Min historie» (2016) viste til Dwight D. Eisenhower. I sin berømte avskjedstale i 1961 advarte Eisenhower mot «det militær-industrielle kompleks». Stoltenberg advarer mot det tilsvarende «miljø-industrielle kompleks», der næringsinteresser og lobbygrupper fra deler av miljøbevegelsen finner sammen.

En av sakene Stoltenberg viser til er vedtaket i 2011 om å innføre såkalte «grønne sertifikater».

Øyvind Østerud, professor i statsvitenskap ved UiO, omtaler dette slik i Aftenposten 24. april 2017: «El-sertifikatene skapte en subsidienæring finansiert av vanlige forbrukere. De innebar utbygging av ellers ulønnsomme vind- og vannkraftanlegg, økt eksport av overskuddskraft, økt forbruk og tapte penger for fellesskapet. Som miljøtiltak hadde det tvilsom effekt, men fikk gjennomslag som symbolsak for ’det grønne skiftet’.»

Helt tilsvarende har de kommersielle aktørene bak NorthConnect prøvd å henge et «klimastempel» på sitt kommersielle kabelprosjekt, og fått forutsigbar støtte av kommersielle «klimastiftelser» av typen Zero og Norsk klimastiftelse. Da det etter hvert viste seg at kabelen ville øke de globale CO₂-utslippene, de motsatte av det som ble hevdet, har aktørene satset på å fortelle at NorthConnect blir «samfunnsøkonomisk lønnsom». Når så også det viste seg å være høyst tvilsomt, var et reelt flertall i Stortinget klar for å instruere regjeringen til å si nei til konsesjon.

Les også

NorthConnect-topper: «Du får lavere strømpris, også med strømkabelen NorthConnect til Skottland»

Les også

Hogne Hongseth: «Bortforklaring i særklasse! NorthConnect vil flytte utslipp og øke strømprisene»

Lar Stortinget seg finte ut?

De kommersielle aktørene bak NorthConnect har trolig innsett at de var i ferd med å tape. Panikkpregede innlegg i avisene tyder på det. Det er derfor grunn til å tro at de nå faktisk er fornøyd med statsrådens beslutning om at departementet ikke har «godt grunnlag for konsesjonsbehandling av NorthConnect». Et nei til konsesjon ville vært katastrofalt for dem. Nå, derimot, kan aktørene begynne «den lange marsjen» mot neste runde, om noen år.

Spørsmålet er om flertallet i Stortinget lar seg spille ut over sidelinjen i saken.

Publisert: