For KrF handler likestilling først og fremst om menneskeverd

DEBATT: KrF mener samfunnet må legge til rette for at de som ønsker å arbeide utenfor hjemmet, kan kombinere det med familieliv på en god måte.

Publisert: Publisert:

«Stadig flere menn tar ut kontantstøtte for å få litt mer tid sammen med barna sine», skriver Olaug V. Bollestad. Foto: Colourbox

Debattinnlegg

 • Olaug V. Bollestad
  Nestleder i KrF
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Ingerid Bø utfordrer i Aftenbladet 2. februar blant andre KrF i spørsmål om familie og likestilling. Jeg er enig med Bø i at det er uheldig å sette familie og likestilling opp mot hverandre. KrF mener at god likestillingspolitikk henger sammen med god familiepolitikk. Vi vet blant annet at familier med god arbeidsfordeling og likestilling hjemme, statistisk sett har det bedre.

Viktig gode

Retten til å gå ut i arbeid og slippe å velge mellom familie og arbeidsliv har vært sentral i kvinnekampen og er et viktig gode i dagens Norge.

Les også

Ap-forslag om eierskap, likestilling og familieliv

For å ivareta denne friheten er det avgjørende med fleksibel foreldrepermisjon, økt kontantstøtte, pensjonsopptjening ved ulønnet omsorg, rett til å være hjemme med syke barn, ammefri og barnehager med høy kvalitet og god bemanning. KrF mener samfunnet må legge til rette for at de som ønsker å arbeide utenfor hjemmet, kan kombinere det med familieliv på en god måte.

Vi vet at denne kombinasjonen kan oppleves utfordrende. Mange forteller om et press om å jobbe mest mulig og å tilpasse familiens liv til arbeidsgivers og arbeidslivets behov. Jeg tror det er viktig at vi som politikere legger til rette for at arbeidslivet tilpasses familielivet i stedet. Da er det helt avgjørende med god tilrettelegging og fleksibilitet fra arbeidsgiver. Hvis ikke risikerer vi at familie og likestilling blir satt opp mot hverandre.

Det er viktig å legge til rette for at også menn kan få bruke mer tid med barna når de er små.

Mer tid sammen

Bø påpeker også at familiens og enkeltpersoners valg styres av kultur og strukturer, som tradisjoner, forventninger, lønnsnivå, osv. Dette har KrF lenge vært klar over, og det er begrunnelsen for mye av vår likestillingspolitikk, herunder kamp for likelønn og for fedrekvoten – og en kontantstøtte som er relevant for menn. Reell valgfrihet forutsetter like muligheter.

Les også

Den lange kampen for likestilling

Kontantstøtten er utformet for å gi foreldre og barn mer tid sammen. Noen mener det er problematisk at kontantstøtten gjør at noen foreldre velger å tilbringe mer tid med ettåringen, fordi det gir mindre tid til arbeidsgiver. Vi i KrF mener dette er verdivalg som familiene selv må få ta, siden barn og familier er forskjellige.

Det er viktig å legge til rette for at også menn kan få bruke mer tid med barna når de er små, og tall fra Nav viser at andelen menn som benytter seg av kontantstøtten, øker for hver måling. I 2015 var 23 prosent av kontantstøttemottakerne menn. Dette er fortsatt en skjevfordeling, men det er en kraftig nedgang for kvinneandelen fra 94 prosent i 2005. Stadig flere menn tar ut kontantstøtte for å få litt mer tid sammen med barna sine, noe vi tror er positivt både med hensyn til familievelferd og likestilling. En utfordring i denne sammenheng er at menn tradisjonelt sett har tjent mer enn kvinner og vil derfor trenge en høyere kontantstøtte pr. måned for å vurdere det som alternativ. Likelønnskampen er veldig viktig her. Med likere lønn, vil foreldrene kunne ta valg på et friere grunnlag.

Likestilling bra for alle

Kontantstøtten gjelder bare noen få måneder mens barna er veldig små. Det er ikke der likestillingsslaget bør stå. I stedet bør vi kjempe for likelønn som igjen vil være avgjørende for hvilke valg familien kan ta, og sammen med et fleksibelt arbeidsliv vil det bli enklere både for menn og kvinner å kombinere jobb og familie.

Mange argumenterer for likestilling fordi det lønner seg for arbeidslivet. For KrF handler likestilling først og fremst om menneskeverd. Dessuten er vi overbevist om at likestilling er bra for kvinner, for menn, for barna og for samfunnet som helhet.

Publisert:

Les også

 1. Likestilling er bra for menn også

Mest lest akkurat nå

 1. Samferdselsdepartementet går for den røde streken på kartet

 2. Fire nye smittetilfeller i Stavanger

 3. – De kaller det tidenes funn i Norge

 4. – En helt fantastisk løsning i disse krisetider

 5. Er god for nesten 3 milli­arder: Sørlendingen har tredoblet formuen

 6. Da viruset kom til Norge, tok Ingeborg (47) grep. Personer med fedme rammes hardere av korona, viser ny forskning.

 1. Likestilling
 2. Kristelig Folkeparti (KrF)
 3. Kontantstøtte
 4. Olaug Vervik Bollestad
 5. Familiepolitikk