Kutt svekker internasjonalt samarbeid

DEBATT: Regjeringen vil foreslå å kutte hele 40 prosent i midlene til Interreg-programmene i statsbudsjettet for 2022. Det mener vi er sterkt beklagelig.

Ifølge innsenderne, her representert med Rogalands fylkesordfører Marianne Chesak (Ap), er det særlig viktig med samarbeid nå som Europa står overfor enorme omstillinger i forbindelse med det grønne skiftet.

Debattinnlegg

 • Debatt
Publisert: Publisert:
 • Innlegget er skrevet av: Marianne Chesak (Ap), fylkesordfører i Rogaland og norsk styremedlem i Nordsjøkommisjonen, Jon Askeland (Sp), fylkesordfører i Vestland
  Tove-Lise Torve (Ap), fylkesordfører i Møre og Romsdal og Andreas Lervik, visepresident i Nordsjøkommisjonen.

Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk samordning over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Programmet ble etablert i 1990 for å styrke samarbeidet mellom naboregioner som var delt av nasjonale grenser. Norge har vært med siden 1996, og deltar i 11 forskjellige programmer.

Fylkeskommunene mottok nylig informasjon om at regjeringen vil foreslå å kutte midlene til Interreg-programmene med til sammen 36 millioner kroner i statsbudsjettet for 2022, som legges frem 12. oktober. Kuttene utgjør omtrent 40 prosent sammenlignet med 2021-budsjettet, og gjelder programkategoriene Distrikts- og regionalpolitikk, Regional- og distriktsutvikling, Interreg og Arktis og Nordisk og europeisk samarbeid.

Sterkt beklagelig

Vi mener at kuttene er sterkt beklagelige med tanke på at Interreg-programmene er viktige instrumenter når det gjelder å støtte opp om fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle. De bidrar også til at vi kan oppnå aktuelle mål innenfor forskning, innovasjon, næringsutvikling, klima, energi, miljø, sirkulær økonomi, maritime spørsmål, transport og kompetanse. Dette er særlig viktig nå som Europa står overfor enorme omstillinger i forbindelse med det grønne skiftet. For å henge med på utviklingen og nå målene våre er vi helt avhengige av internasjonalt samarbeid.

Svekke Norges renommé

Størrelsen på disse kuttene fører til at det vil bli vanskelig for Norge å delta som en aktiv og likeverdig aktør i samarbeidet – slik det uttrykkes en ambisjon om i statsbudsjettet for 2021. Vi vurderer også at slike kutt vil svekke Norges renommé og omdømme som en troverdig og forutsigbar samarbeidspartner overfor EU – et inntrykk som forsterkes av at det også ble kuttet i Interreg-midlene midt i forrige programperiode. Dette er rett og slett dramatisk med tanke på framtidig innovasjon og utvikling i vestlandsfylkene.

Størrelsen på kuttene fører til at det vil bli vanskelig for Norge å delta som en aktiv og likeverdig aktør i samarbeidet – slik det uttrykkes en ambisjon om i statsbudsjettet for 2021.
Publisert:
 1. Debatt
 2. Vestlandsfylket
 3. Jon Askeland
 4. Marianne Chesak

Mest lest akkurat nå

 1. Mandag morgen går strømprisen til værs

 2. – Utfallet har blitt som det har blitt. Familien har hatt, og har, det tøft.

 3. Seks timer i buss som belønning for «tåblæser-seier»: – Nå dropper vi søvnen

 4. Nå er det nesten umulig å få tak i ved i Stavanger og Sandnes

 5. Viking-børsen: «Fansen herjet på tribunen, får 10 på børsen»

 6. – Vi skulle helst vunnet med et par mål til