Sol kan bli like stort som vannkraft i Norge

DEBATT: Nylig la Solenergiklyngen fram en ny rapport som viser at Norge har et teknisk potensial for å bygge ut solkraftanlegg med en energiproduksjon på nivå med vannkraften.

Det haster med å komme oss bort fra tekniske spissfindigheter og over på politiske ambisjoner. Vi klarte det med elbiler. La oss klare det med solkraft.
  • Trine Kopstad Berentsen
    Adm.dir. i Solenergiklyngen
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Rapporten «Norsk solkraft 2022- innenlands og eksport» som Multiconsult har laget for Solenergiklyngen, viser at det tekniske potensialet for solkraft på bygg og infrastruktur i Norge ligger på til sammen 199 TWh. I dag får vi 138 TWh årlig fra vannkraft. Solkraft kan dermed bidra til å dekke store deler av det økte energibehovet i Norge framover. I dagens kraftkrise er dette veldig gode nyheter.

Kraftblinde politikere

Vi trodde lenge vi hadde nok vannkraft. Men energikrisen i Europa – og den livsnødvendige grønne omstillingen – har vist oss at vi lider av «voksesmerter» inn i det grønne skiftet. Nå strammes globale og europeiske klimamål stadig inn. Prisene på ren energi er allerede skyhøye. Tall fra Statnett viser at kraftforbruket kan komme opp i 220 TWh i 2050, omtrent en økning på 50 prosent fra dagens forbruk.

Hvorfor går det så tregt med å bygge ut solkraften her i landet? Ser ikke politikerne skogen for bare trær? Eller bygninger, veier, parkeringsplasser og nedlagte deponier? Tror de havvind skal redde oss om en ti års tid? Det ligger et enormt potensial i solkraftanlegg bare på eksisterende bygg. Anlegg som ikke tar en meter urørt natur, ikke lager støy eller er visuelt forurensende. Energien lages der den brukes, og reduserer nettap av energi som ellers må fraktes over store avstander. Og du trenger ikke vente på teknologien, eller subsidiere den. Solkraftteknologien er her. Tall fra Multiconsult viser også at potensialet for solstrømproduksjon i Norge er langt større enn den energimengden vi bruker. Det er derfor bare snakk om hvordan vi kan bygge ut nok anlegg for å fange den kraften vi trenger.

La folk dele med naboen!

For å få bygget ut de store anleggene på de enorme takflatene på forretningsbygg, låver og idrettshaller mm, må myndighetene bestemme seg for å endre reglene som hindrer utbyggingen. Byggeierne står klare til å bygge ut anlegg som kan gi både egen bedrift og nabobedriften ny fornybar strøm. Men i dag må man betale full nettleie og avgifter for å frakte strømmen to meter over til nabobygget. Da lønner det seg ikke å bygge ut et større anlegg enn det man trenger selv. Man bygger ut 10 prosent i stedet for 100 prosent. Slik blir store takflater stående ubrukte, der vi allerede har bygget ut infrastruktur.

Vi må få på plass delingsløsninger som gjør det lønnsomt å bygge ut solkraft utover eget strømforbruk, slik at alle som har mulighet får bygget ut solkraftverk på taket og delt med naboen som kanskje ikke har plass.

Publisert: