«Kommunen skal se enkeltmennesket når systemet svikter»

DEBATT: Sammen skal vi gå i front for å sikre at samtlige som er utsatt for omsorgssvikt fra Stavanger kommune får en rettferdig og human behandling, skriver gruppelederne i de fem opposisjonspartiene i Stavanger i dette innlegget.

Gruppelederne i den politiske opposisjonen i Stavanger krever politisk behandling, etter at kommunen anket en dom fra tingretten der en kvinne ble tilkjent erstatning for forsømmelser fra barnevernet. Fra venstre Henrik Halleland (KrF), Mette Vabø (V), Sissel Knutsen Hegdal (H), Leif Arne Moi Nilsen (Frp) og Karl W. Sandvig (Pp). OBS: Bildet er tatt i en annen anledning enn erstatningssaken.

Debattinnlegg

 • Sissel Knutsen Hegdal
  Gruppeleder, Stavanger Høyre
 • Leif Arne Moi Nilsen
  Gruppeleder i Stavanger Frp
 • Henrik Halleland
  Gruppeleder, Stavanger KrF
 • Mette Vabø
  Gruppeleder, Stavanger Venstre
 • Karl W. Sandvig
  Gruppeleder, Stavanger Pp
Publisert: Publisert:

Det er vår jobb som politikere å sørge for at kommunens innbyggere har et godt velferdstilbud, at barna i kommunen vår får en god oppvekst og de beste muligheter for et godt liv. Vi er heldige som bor i en av landets beste og mest velstående kommuner der vi har alle forutsetninger for å lykkes med det.

Velferdstilbudet i Stavanger er i all hovedsak godt og de aller fleste som vokser opp her har en god barndom. I de tilfeller der barn ikke har det godt hjemme skal barnevernet bidra til å sørge for at barn i en slik situasjon får best mulig oppvekst. Som regel går dette bra, men i noen tilfeller kan det skje feil og systemet svikter. 

Vi har lest saken om «Nora» i Aftenbladet med stor interesse og bekymring. Vi vil innledningsvis presisere at våre kommentarer er av generell karakter idet vi ikke kjenner til denne konkrete saken annet enn det som har fremkommet i Aftenbladet.

Ifølge debattinnlegg i Stavanger Aftenblad 15.01 fra Noras advokat, Evelyn Egeli, nekter Stavanger kommune å imøtekomme Noras ønske om oppreisning og dermed «tvinger» et sårbart menneske å gå til rettssak mot kommunen. Når Nora vinner saken i tingretten velger kommunen å anke saken fremfor å utbetale «Nora» erstatning og saksomkostninger i henhold til tingrettens dom. Adv. Egeli stiller følgende spørsmål i Aftenbladet: «Skal det offentlige virkelig tvinge en så sårbar kvinne gjennom rettssak etter rettssak, år etter år, for å slippe å betale erstatning?»

En samlet opposisjon (H, Frp, KrF, V og Pp) er tydelige på – på generelt grunnlag – at ingen som har krav på erstatning fra Stavanger kommune skal oppleve at prosessen med å nå fram skal oppleves som et nytt overgrep, slik Noras advokat beskriver det i debattinnlegget. Dersom systemet har sviktet er det vårt klare syn at kommunen bør innrømme feil og ivareta sine mest sårbare innbyggere. I slike saker som dette skal ikke systemet settes foran mennesket – mennesket skal settes foran systemet.

Barnevernstjenesten i Stavanger står ofte overfor svært krevende vurderinger i sin hverdag. De gjør en svært god jobb, og vi opplever at det er god kvalitet i tjenestetilbudet. Men noen ganger kan det dessverre skje feil, og vi ønsker helt klart å være en del av en kommune som tør å innrømme sine feil og ta konsekvensene av eventuelle feilgrep.

Adv. Egeli har også stilt spørsmål ved om politikerne har vært involvert i saken. Svaret på det er nei. Anke i rettslige konflikter som er av prinsipiell karakter skal imidlertid fremmes for formannskapet. Vi leser uttalelsene fra adv. Marthinsen som at frykten for presedens og at saken er prinsipiell nettopp er del av begrunnelsen for at saken ankes. Det følger av delegeringsreglementet til Stavanger kommune at : «I særlige tilfeller og i saker av prinsipiell betydning skal kommunedirektøren hente inn en uttalelse fra formannskapet.» Vi mener at ordfører i henhold til reglementet burde ha løftet denne saken til formannskapet før beslutningen om å anke ble tatt. Formannskapet hadde ekstraordinært møte 31. desember som ville vært en god anledning å ta denne saken opp til uttalelse.

Stavanger kommune har tidligere hatt en oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn. Dette er et prosjekt som samtlige av opposisjonspartiene har hatt et sterkt eierskap til. Prosjekt Oppreisning og et spesialoppnevnt oppreisningsutvalg tok imot enkeltpersoner og hjalp dem til å få oppreisning fra kommunen. Dette var landets beste oppreisningsordning, og vi mener det er på tide at det på ny etableres en varig og permanent ordning som bidrar til å hjelpe både de som har fått feil behandling av barnevernet, men også de som ikke har fått barnevernets hjelp da de skulle hatt den.

Vi kan ikke ha det slik at sårbare mennesker skal tvinges gjennom rettssaker når kommunens omsorgssvikt er åpenbar. Vi vil ikke være tjent med at kommunen ikke kan innrømme egne systemsvikt og beklage overfor de som har fått livene sine ødelagt.

Sammen skal vi gå i front for å sikre at samtlige som er utsatt for omsorgssvikt fra Stavanger kommune får en rettferdig og human behandling. Ingen skal måtte oppleve at konsekvenser av en slik omsorgssvikt forverres i lange rettsprosesser. Kommunen skal se enkeltmennesket når systemet svikter. Vi tar signalene fra adv. Egeli og vil løfte en generell debatt i Stavanger kommune om hvordan slike saker skal håndteres. Det er stor forskjell på å ha rett og gjøre rett, og det må tas hensyn til i slike saker.

Les også

 1. «Hvilket signal sender kom­munen ved å gå frem på denne måten?»

 2. – Min klient var ikke ute etter penger. Hun ville bare at kommunen skulle erkjenne feil

 3. Kvinnen ble tilkjent 1,7 millioner i erstatning – det vil ikke Stavanger kommune godta

 4. – Å rope på nasjonale ordninger er en ansvarsfraskrivelse. Her må politikerne gripe inn

 5. Stats­for­valteren vil ha svar fra Stav­anger og Sandnes

 6. Alle erstat­nings­krav av­slått: – Fryktelig til­feldig og lite verdig

 7. Stavanger har av­slått alle erstat­nings­krav fra tid­ligere barne­verns­barn

Publisert:
 1. Debatt
 2. Stavanger kommune
 3. Stavanger
 4. Barnevern
 5. Barnevernet

Mest lest akkurat nå

 1. – Flere flytter til hytta for å få strømstøtte

 2. Fiskepiren stenges, ventende henvises til kjøpesentre: – Uverdig

 3. Guardiola ut mot kritikerne: – Debatten er over

 4. Mopedulykke i Eigersund - lettere skadet

 5. Hvordan skal man fortelle en ansatt at vedkommende lukter vondt? Én ting bør du unngå å si.

 6. Denne uken kommer sommeren tilbake – disse stedene får det aller beste været