Pornobransjen villeder barn og unge til å tro at nettporno bare er uskyldige rampestreker

DEBATT: At barn ned i 11- 12 årsalderen organiserer og sprer overgrepsbilder er ikke noe de har funnet på av seg selv. De er påvirket av en spekulativ pornobransje, som prøver å framstille dette som en uskyldig rampestrek.

Å ta bilder av ungdom som blir utsatt for overgrep og legge dem ut på internett er ikke uskyldig rampestreker, men tvert imot en kriminell handling som både rammer offer og slår tilbake på den som publiserte bildene.

Debattinnlegg

 • Randi Mobæk
  Kvinnegruppa Ottar Rogaland
 • Sara Mauland
  Kvinnegruppa Ottar Rogaland
Publisert: Publisert:

Nylig informerte politiet at de har pågrepet flere tenåringer som de mener står bak mobbe-kontoer på Snapchat. Kontoene kalles «Exposed», og de inneholder ofte overgrepsbilder av barn. Det skal også finnes prislister for kroppsbilder på Snapchat, og bilder av overgrep blir både delt og solgt.

Å ta bilder av ungdom som blir utsatt for overgrep og legge dem ut på internett er ikke uskyldig moro, men tvert imot en kriminell handling som både rammer offer og slår tilbake på den som publiserte bildene.

Et stort samfunnsproblem

Pornografiens påvirkning på barn og unge er i ferd med å bli et stort samfunnsproblem som angår oss alle. Lovverket som skal skjerme barn mot porno er utdatert og beskytter dem ikke mot voldelig og krenkende porno som finnes på internett. Nettpornoen er lett tilgjengelig og erotiserer vold, overgrep og andre alvorlige krenkelser. I Redd barnas rapport «Et skada bilde av hvordan sex er» problematiserer både ungdom og fagpersoner de skadelige effektene porno har.

Pornobruk påvirker selvbildet og kroppsbildet. Pornobruk gjør oss mindre empatiske, flytter tålegrensene og påvirker de seksuelle tenningsmønstrene våre. Pornobruk øker risikoen for krenkelser mellom ungdom, noe ungdommene selv bekrefter i Redd barnas undersøkelse fra 2020. Jenter som ser grenseoverskridende porno er mer utsatt for overgrep. Gutter som ser grenseoverskridende porno er mer utsatt for å begå overgrep. Porno lyver om hva sex er og kan være, og det påvirker oss. Særlig påvirker det barn og unge som ikke har forutsetninger for å kunne skille mellom hva som blir skildret i pornoen, og hva som er forventet av dem i virkeligheten.

Vi må få flere nettfiltre

Samfunnet svikter barna når vi ikke bryr oss og lar de unge være hjemme alene på internett. Foreldre har ansvaret for beskytte barna sine mot skadelig innhold på nett. Vi må ikke slutte å bry oss når barna blir større, det er kanskje da de trenger veiledning mest. Foreldre bør installere nettfilter hjemme og kreve at skolene har filter som beskytter barna mot pornoannonser og pornomobbing i skoletida. Men dette kan ikke overlates til foreldrene alene.

Seksualundervisningen i skolen må styrkes og omfatte mer av seksualitetens spenninger og positive kraft. Undervisningen bør også omhandle respekt for egne og andres grenser, og informasjon om pornoens skadevirkninger. Et veldig viktig tiltak vil være et nasjonalt nettpornofilter som stenger mindreårige ute fra pornonettsider. Mange hevder at nettfilter ikke vil virke fordi det kan være lett for ungdommen å omgå. Det stemmer sikkert at mange vil klare å skaffe porno selv om de ikke er 18 år, det klarer de iallfall når det gjelder alkohol. Til tross for dette er det veldig få som argumenterer for å avskaffe aldersgrensa for alkoholkjøp, eller begynne å dele det ut på ungdomsskolen, slik tilfellet er med porno i dag.

Pornokritisk undervisning

Kvinnegruppa Ottar krever at det straks innføres nettpornofilter på alle offentlige arenaer der barn og ungdom er. Vi vil også ha aldersverifisering ved innlogging på nettpornosteder gjennom bruk av BankID. Dessuten må pornokritisk kunnskap implementeres i læreplaner i grunnskole og videregående opplæring. Seksualundervisningen i skolen må styrkes og fagpersoner som jobber med barn og unge må ha kompetanse om porno og pornoavhengighet. Det må også utvikles tilbud til barn som utvikler pornoavhengighet og disse må være godt kjent blant pedagoger, helse- og sosialarbeidere. Barn har rett til en pornofri barndom. Pornoindustrien skal ikke definere barns seksualitet – den skal de definere selv.

Samfunnet svikter barna når vi ikke bryr oss og lar de unge være hjemme alene på internett. Foreldre har ansvaret for beskytte barna sine mot skadelig innhold på nett.

Les også

 1. – Krise for flere barn, ungdommer og deres familier

 2. Her planlegger politiet aksjon mot en 12 år gammel gutt

Publisert:
 1. Porno
 2. Overgrep
 3. Kvinnegruppa Ottar
 4. Internett
 5. Seksualitet

Mest lest akkurat nå

 1. E39 nord­gående i Stavanger stenges i natt

 2. – Veldig skuffende

 3. 200.000 personer til Preike­stolen i juli: Usikre inntekter for Ryfast

 4. Kvinnen (19) som omkom på rulleski i Strand var slovensk landslagsløper

 5. Laste­bilsjåfør siktet etter dødsulykken