Urealistisk analyse fra Motvind

DEBATT: Motvind er en organisasjon med hovedformål å stoppe utbygging av klimavennlig vindkraft på land og hav.

«Den reelle utfordringen er hvordan Norge takler bortfall av store, fossile inntekter. Den karbonfrie økonomien gir mulighetene hvis Norge finner felles løsninger med EU på havvind-produksjon», skriver Per Thorvik.

Debattinnlegg

 • Per Thorvik
  Sandnes
Publisert: Publisert:

I et innlegg i Aftenbladet 7. januar skriver Sveinulf Vågene at det ikke trengs flere vindturbiner i Norge til 2050. Grunnlaget er en analyse fra egen organisasjon.

Ifølge disse tallene skal Norge klare seg med kun 22 TWH økt kraftproduksjon til 2050. Med 2020 som utgangspunkt og en produksjon på 154 TWH gir denne økningen tilgjengelig 176 TWH elektrisitet i 2050. Dette er hele 44 THW lavere enn Statnetts oppdaterte behovs-anslag, og selv ved å sløyfe klimatiltak innen olje/gass på sokkelen, blir differansen godt over 30 TWH. Et gigantisk kraftunderskudd. Motvinds opplegg betyr og at Norge ikke skal innfri egne klimamål, selskapene må kjøpe massivt med utslippskvoter ute.

Det koster enormt å oppgradere boliger/bygg til lavenergi-status, og vi ser at virkningene i praksis er begrenset.

Skrivebordstall

Motvinds viktigste grep er kutt i etterspørsel fra eksisterende bygg og industri. Det gir utrolige 45 TWH lavere forbruk enn 2020. Det meste tas fra oppvarming etc. i hus/bygninger (34 TWH). Dette er skrivebordstall for hva som er teknisk mulig. Det koster enormt å oppgradere boliger/bygg til lavenergi-status, og vi ser at virkningene i praksis er begrenset.

SINTEF-forsker Nina Sandberg og hennes team har en langt mer edruelig analyse; «Vi konkluderer med at det realistiske potensialet for energibesparelser i hele bygningsmassen ligger på 10 til 15 TWh fra 2020 til 2050.» Hos Sandberg er kostbare bergvarmepumper et vesentlig tiltak, og disse må finansieres av noen.

Fra 1993 til 2019 økte elforbruket i husholdninger og jordbruk med drøye 20 prosent. De angitte +12 TWH fra gamle vannkraftverk er og optimistisk. Tafjord-direktør Erik Espeset skriver i DN 7.12. at oppgradering av slike kraftverk vil gi svært lite ny kraft. Industriens økte behov må dekkes på annen måte. NVE sier at oppgradering pluss utvidelser kan gi 7,6 TWH. Utvidelsene krever større vannmagasiner og er ikke konfliktfrie.

Felles løsninger

Beslutningstakerne vil nok feste langt mer lit til Statnett enn aktivistene i Motvind. Men ingen av de to analysene går dypere inn i den store utfordringen; framtidig forvitring innen olje- og gassmarkedene. Europa skal være karbon-nøytralt om 29 år. Den reelle utfordringen er hvordan Norge takler bortfall av store, fossile inntekter. Den karbonfrie økonomien gir mulighetene hvis Norge finner felles løsninger med EU på havvind-produksjon og tilhørende virksomhet.

Les også

 1. Vi kan elektrifisere Norge uten å bygge en eneste ny vindturbin

Publisert:
 1. Debatt
 2. Vindkraft
 3. Nina Sandberg
 4. Kraftproduksjon

Mest lest akkurat nå

 1. Derfor er det sommergrønt i Rogaland i januar

 2. Kvinne til sykehus etter kollisjon i Randaberg

 3. Trebarnsmoren stresset hver morgen. Så fant hun løsningen. Fem tips for en bedre morgen.

 4. Styret på elsparkesykkelen knakk i fart: – Det var ekkelt

 5. – Tiltakene plager mer enn sykdommen

 6. Åtte spørsmål og svar om vaksinen nå og fremover