Kan en fra Sandnes løse klimakrisen?

KLIMA: Olje- og energiminister Tina Bru bør bruke sin posisjon og innflytelse godt, slik kan hun bidra til å løse klimakrisen.

Med plass i Sikkerhetsrådet har Norge en unik anledning til å sette klimaendringene på dagsorden. Dette kan Tina Bru (bildet) en ung og erfaren høyrepolitiker fra Sandnes med plass i regjeringen, medvirke til. Velgerne forventer det. Foto: Jon Ingemundsen

Debattinnlegg

 • Jørgen M.B.Grønneberg
  Forfatter av boken "Hvem kan løse klimakrisen?"
Publisert: Publisert:

Det må bli et ufravikelig krav at verdenstemperaturen stabiliseres under +2 ℃ i forhold til førindustriell tid. Stabilisering krever en kraftig reduksjon i utslipp av klimagasser for å unngå klimakrise.

Kan en fra Sandnes bidra til å løse klimakrisen? Der bor Tina Bru. Hun sitter på Stortinget for Høyre i Rogaland, er olje- og energiminister og andre nestleder i regjeringspartiet Høyre.

Se på Thunberg!

Sjefen hennes bor i statsministerboligen, er fra Bergen og heter Erna Solberg. Hun mener vi «allerede nå bør legge en plan B for jula». En annen Tina Bru sikkert er på god talefot med heter Ine Marie Eriksen Søreide og er utenriksminister. Sammen bør de snarest mulig legge en plan A for å løse klimakrisen.

Mye er skrevet om Greta Thunberg, men ingen kan ta fra henne at hun har bevisstgjort millioner på hvor alvorlig konsekvensene av klimaendringene kan bli. Hun brukte kun noen få måneder på å komme fra «skolestreik for klima» via Riksdagen til talerstolen i FN. Bergenseren har brukt 40 år fra hun ledet Operasjon Dagsverk til å få en fast plass for Norge i FNs sikkerhetsråd som ett av 15 medlemmer.

Klimapolitikk er global

Hun har to år på seg for gjennomføring av en langt viktigere operasjon og bør bruke tiden godt. Det sier seg selv at klimakrise i Norge kun kan unngås hvis klimastormaktene tar ansvar. -Om «null-komma-Norge» eller «mikro – Rogaland» leverer på egne utslippsmål eller ikke, har liten betydning i en slik sammenheng.

Dette betyr ikke at norsk klimapolitikk er uvesentlig, men den må endres fra lokal og nasjonal til først og fremst å være global. Kina, USA, EU, India og Russland står for 2/3 av utslippene av klimagasser i verden og det halve av verdensbefolkningen.

Disse landene har følgelig mest å ta tak i for å få utslipp ned og har flest som vil lide permanent hvis det blir for varmt. FNs klimaregime er, slik tallene viser, svært langt ifra å levere på egen klimaambisjon. Ved undertegning av klimakonvensjonen i 1992 for å «forhindre farlige menneskeskapte påvirkninger av klimasystemet» var økningen på lave +0,46 ℃. Utviklingen viser at dette regimet er en organisatorisk bastard som ikke ville sett dagens lys basert på den kunnskap vi nå har om konsekvensene av klimaendringer.

Mål uten virkemidler

Å ha klimamål uten relevante virkemidler vil aldri gi nødvendig resultat.
FN-pakten fastslår at nasjonale grenser er ukrenkelige uten hensyn til at nasjonale utslipp av klimagasser varmer opp en atmosfære som tilhører oss alle. FNs krav om enstemmighet mellom nasjonene i klimaspørsmål gjør derfor regimet handlingslammet.

Skal FN bli et verktøy klimastormakten, og vi andre, vil ha glede av, må det på plass et «FNs Klimaråd», et «UN GREEN Council», med samme mandat i klimaspørsmål som FNs sikkerhetsråd har for å opprettholde fred og sikkerhet; mandat til å fatte klimavedtak alle nasjonalstater er forpliktet til å innordne seg etter. Med plass i Sikkerhetsrådet har Norge en unik anledning til å sette klimaendringene på dagsorden for å tilføre FN, gjennom et FNs Klimaråd, tilstrekkelig beslutningsevne og handlekraft til å levere på egen klimaambisjon.

Dette kan en ung og erfaren politiker fra Sandnes med plass i regjeringen medvirke til. Velgerne forventer det.

Publisert:
 1. Klima
 2. Klimapolitikk
 3. Tina Bru

Mest lest akkurat nå

 1. 27 nye smittetilfeller på Nord-Jæren - mange knyttes til utested

 2. Kjøpte eiendom med strandlinje. Ble saksøkt og måtte kjøpe strandlinjen på nytt.

 3. Trafikkuhell på Mariero

 4. Husbrann i Oalsgata - politiet ønsker tips fra publikum

 5. Christian Eriksen med hilsen fra sykesengen

 6. Viking ansetter markedssjef og sikrer ny hovedsponsor