Statnett har aldri pekt ut vindkraft på land som eneste løsning

DEBATT: I flere innlegg i Stavanger Aftenblad den siste tiden blir det hevdet at Statnett og konsernsjef Hilde Tonne mener at vindkraft på land er den eneste løsningen for å få nok kraftproduksjon til å møte økt strømforbruk framover. Dette stemmer ikke.

Skal Norge dekke sitt fremtidige kraftunderskudd må vi satse på ulike løsninger. Statnett har aldri hevdet av vindkraft på land er eneste løsning.
  • Christer Gilje
    Kommunikasjonssjef, Statnett
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det som ble trukket frem på Solamøtet tidligere denne måneden var at Norge står overfor flere dilemmaer framover. Norge skal nå klimamålene, samtidig som vi står midt i et grønt taktskifte med behov for mer kraft til eksiterende industri og nye grønne satsinger. Det gir et stadig økende behov for mer nett og mer kraft, men vi ser på ingen måte en økning i kraftproduksjon som kan møte disse behovene.

Hvis vi skal nå klimamålene, er det sagt at det trengs totalt 50 terawattimer mer kraftproduksjon i 2030, i tillegg til det vi har i dag. Skal Norge være i nærheten av å løse dette må vi få alle mulige løsninger på plass. Det er behov for oppgradering av vannkraft, energieffektivisering og solkraft. Havvind er en storsatsing som vil gi mye ny kraft, men det kommer ikke på plass før etter 2030. Dermed kommer vi ikke utenom vindkraft på land, som en av flere løsninger. Allerede i 2026 forventer vi at vi går mot et kraftunderskudd i Sør-Norge.

Det er viktig å presisere at dette kraftunderskuddet ikke er styrt av mengden eksport og import til Norge. Når vi beskriver et fremtidig kraftunderskudd så betyr det at i et normalår blir det brukt mer strøm i Norge enn det som blir produsert. Dersom det blir for lite strømproduksjon i Norge til å dekke behovet vi har her hjemme, må vi øke importen av strøm.

Vi bygger dette på køen av bedrifter som har henvendt seg til oss i Statnett og de regionale nettselskapene i Norge med ønsker om å knytte seg til strømnettet. Nylig har vi også publisert rapporten «Forbruksutvikling 2020-2050». Her kan interesserte sette seg inn i tallunderlagene vi legger til grunn for våre prognoser.

Skal vi være i stand til å nå klimamålene som Norge har satt seg og knytte til de aktørene som ønsker det til strømnettet, må kraftproduksjonen opp og vindkraft på land er en del av det bildet. Sammen med energiøkonomisering, vannkraft og sol. Det må selvsagt løses på en god måte i god dialog med samfunnet og etter gode politiske prosesser.

Publisert: