Ingen eldre skal sitte alene

DEBATT: Gjennom pandemien har de eldres utfordringer bare blitt enda tydeligere for meg. Ensomhet og isolasjon blant eldre er ikke noe nytt, men vi vet det har blitt forsterket gjennom den helsekrisen landet vårt har vært gjennom. KrF vil styrke felleskapet rundt den eldre.

«KrF vil innføre en «spise sammen garanti» i alle kommuner», skriver Olaug Bollestad.
  • Olaug Bollestad
    Nestleder i KrF og leder for Stortingets helse- og omsorgskomite
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Ensomhet er vondt og mange har nok kjent dette på kroppen i løpet av pandemien. Det å spise alene, mangelen på et fellesskap og en arena der noen venter på at akkurat du skal delta. Å vite at man har en plass å høre til og et sted å gå. Å høre historiene fra eldre som har vært altfor mye alene det siste året, er vondt, og det smerter meg å høre eldre fortelle om ensomhet og depresjon. Mange eldre rammes av ensomhet. Det kan være som følge av funksjonstap, sykdom eller som følge av tap av livspartner eller venner i alderdommen. Ensomhet blant eldre er ikke noe nytt som kom med korona, men Røde Kors' rapport om eldre mennesker hverdag under pandemien viser at flere eldre er blitt ensomme som følge av pandemien og tiltakene.

Vi må sikre at isolasjon ikke forblir normalen for eldre.

Fellesskapets verdi

Det skal være godt å bli gammel i Norge. KrFs gjenåpningsplan for eldre betyr en innsats i alle ledd fra kommune til stat. Gjennom denne planen vil vi motvirke utenforskap blant eldre, bedre eldres psykiske helse og styrke arenaer for felleskap.

Noe av det kjedeligste jeg vet er å spise alene. Jeg vet også at jeg ikke er alene om å mene det. For mange hjemmeboende eldre som bor alene er måltidene et ork, og vi vet at mange ikke spiser nok. KrF vil innføre en «spise sammen garanti» i alle kommuner. Gjennom dette skal eldre være sikret tilbud om transport til et middagsfelleskap, eller at frivillige spisevenner kommer hjem på besøk. Dette viktige prosjektet har regjeringen i vår satt av 20 millioner kroner til. Slike felleskapsbyggende tiltak skal bidra å motvirke og være forebyggende mot ensomhet. Her er det også mye som kan gjøres i nabolag og lokalsamfunn. Kanskje kan naboen inviteres på middag en dag? Frivilligsentralene er viktige bidragsytere til slike felleskap, og jeg er glad for at KrF har sikret dem fortsatt egen finansiering.

Mat og matfelleskap betyr enormt mye for alle mennesker, ikke bare eldre. Og det er klart at når vi vet at de aller fleste over 75 i Norge bor hjemme er det utrolig viktig at vi har tiltak som spisevenner og frivilligsentraler.

Isolasjon skal ikke forbli normalen

Vi må sikre at isolasjon ikke forblir normalen for eldre. Når samfunnet åpner må det åpne også for de som kanskje ikke kommer seg rundt for egen maskin, eller som gjerne vil men ikke tør å delta. Gjenåpningen må gi en god overgang til trygge fellesskap og sosiale arenaer. Ensomheten har dessverre økt under pandemien, og det er derfor viktig at vi fortsetter å legge inn en sterkt innsats for å styrke de sosiale tilbudene til ensomme eldre.

Vi ønsker å styrke og utvide ordningen med matgledekorps. Dette har vært et viktig arbeid for meg som matminister, og jeg er veldig glad for at ordningen stadig utvides. Matgledekorpset gir veiledning og oppfølging til sykehjem og kommuner slik at de kan sørge for bedre mat og måltidsopplevelser for de eldre. KrF i regjering har sikret viktige tiltak for eldre i forbindelse med koronapandemien. Regjeringen har foreslått 60 millioner kroner som en engangsbevilgning til frivillige og ideelle organisasjoner som tilbyr tiltak for å legge til rette for økt aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap for eldre.

Alderdommen handler om å leve

Alderdommen er noe man skal se frem til. Nå er det viktig at alle eldre har et godt aktivitetstilbud i sitt nærmiljø så hverdagen fylles opp igjen med aktivitet og gjøremål. Det at mange eldre finner seg organisasjoner eller har et frivillig engasjement betyr nok mye for de selv, men det bygger også lokalsamfunn og viktige små felleskap over hele landet som samfunnet vårt er helt avhengige av. Det er dette vi trenger mer av når vi skal gjenoppta det sosiale livet.

Publisert: