Mindre sprøyt, og mindre sprøytegift?

DEBATT: FpU må slutte å snakke ned bøndene som i dag ønsker å dyrke mer bærekraftig mat. Og heller bruke tiden til å lese seg opp på forskninga.

Ett av argumentene for økologisk mat: For 60 år siden kunne det være seks – sju giftstoffer i kroppene våre. I dag har vi nordmenn 200–400 forskjellige.

Debattinnlegg

  • Markus Hustad
    Markus Hustad
    Daglig leder, Økologisk Norge
Publisert: Publisert:

I hele EU satses det nå stort på økologisk mat. I løpet av åtte år skal en fjerdedel av EUs landbruksareal, verdens største mateksportør, nå bli økologisk.

EU påpeker at markedet for økologisk mat vil fortsette å vokse, og at fraværet av sprøytegifter i økologisk dyrking er positivt for både miljø og helse. Et miljøvennlig landbruk ansees også som mer attraktivt og bidrar til å skape arbeidsplasser og tiltrekke seg unge bønder.

FpUs Mathias Renberg (Stavanger Aftenblad, 20. juni) mener likevel at dette er «føleri». Han klarer nemlig ikke finne forskningen bak, selv om vi har vist til mye slik forskning på våre nettsider og i mediene, som i Dagsavisen og i Dagbladet.

Renberg sier det ikke finnes holdepunkter for å si at mer økologisk mat fører til mindre risiko for kreft eller diabetes, på tross av at nettopp dette er konklusjonen til en befolkningsstudie fra Frankrike Frankrike (BioNutriNet 2021).

Her hjemme har Mor-barn-undersøkelsen (MoBa) på over 35.000 norske mødre vist færre tilfeller av svangerskapsforgiftninger blant dem som spiser mye økologisk mat. Det er også færre guttebabyer som blir født med misdannelser på kjønnsorganet, noe som også bekreftes av dyrestudier. Studier har også vist at menn som spiser mye økologisk mat, har bedre sædkvalitet. Og det finnes mer forskning det ikke er plass til å gjengi her.

Giftstoffer i kroppen

For 60 år siden kunne det være seks – sju giftstoffer i kroppene våre. I dag har vi nordmenn 200–400 forskjellige. Det er ikke «føleri» når toksikolog og tidligere leder av miljøgiftutvalget, Ketil Hyland, er bekymret for at kombinasjonen sprøytegifter og andre miljøgifter i kroppen kan gjøre være skadelige, også under grenseverdiene.

Ved å velge økologisk kan man spise sunt, samtidig som man reduserer mengden skadelig miljøgifter man får i seg. Forskning viser også at økologisk mat kan fø en økende befolkning både i Norden, Europa og i verden. Vi må bare spise litt mer plantebasert og redusere matsvinn. To ting som uansett vil være bra for folkehelsa og miljøet.

Miljø og klimautslipp

Apropos miljø: Utallige studer viser at økologisk matproduksjon er bedre for mangfoldet, for livsviktige bier og andre insekter, bruker mindre energi og har 20 prosent lavere klimautslipp. I en tid hvor krig, klimakrise og energikrise presser opp prisene på alt fra kunstgjødsel til sprøytemidler og kraftfôr, vil økologisk landbruk kunne bli en enda viktigere del av matproduksjonen.

For økologisk mat er selvsagt ingen trussel mot matsikkerheten. Trusselen er derimot at vi bygger ned matjorda vår, og at stadig færre ønsker å være bonde. Bare matjorden vi har bygget ned siden andre verdenskrig tilsvarer én milliard brød i året. I alle år framover.

Matjord og bønder

Og fremover vil vei og jernbane ta én million kvadratmeter med matjord i året! Før FpU forsøker å fremstille økologisk mat som en «greie for rike folk som kan sløse med matjord og penger», bør Renberg kanskje ta et oppgjør med eget moderparti? I regjering har Frp satset hundrevis av milliardermatjordraserende motorvei, «subsidiert» med bompenger, mens de har gitt norske bønder smuler. De har også avviklet Norges beredskapslagre for korn.

Frp avviklet i praksis også satsingen på økologisk mat, som i våre naboland nå bidrar til at økologisk mat er mer tilgjengelig for folk flest. Da er det kanskje ikke så rart at FpU heller vi bruker tiden på å snakke ned alle de bøndene som er opptatt av å dyrke mer bærekraftig mat?

Skal vi unngå at norske bønder nå taper markedsandeler til EU, må det offentlige gå foran og kjøpe inn mer økologisk mat, slik de har gjort i Sverige og Danmark. Det vil også kunne øke inntektene til norske bønder, som ofte tjener altfor lite.

Publisert: