• «Det er vanskeleg å forstå at eit mikroparti skal få slik makt at det kan tvinga eit stort regjerings- og stortingsfleirtal til å køyra over enkeltmenneske på den måten som her blir gjort», skriv Dag Raustein, om Venstre og avviklinga av pelsdyrnæringa. Scanpix

Det hjelper ikkje å skulda på andre, Bollestad

Pelsdyr: Kvar går grensa for kva ein politikar kan vera med på mot eige partiprogram og eiga overtyding? Og spesielt når dette går mot enkeltmenneske og sender dei ut i håpløysa?