Frivillighetens ansvar og muligheter i krisetider

DEBATT: Nå gjelder det å stå sammen, bruke det beste i oss, spille på lag, ta fram dugnadsånden, kreativiteten og solidariteten, særlig i forhold til dem som rammes hardest.

Publisert: Publisert:

Debattinnlegg

 • Margrethe Berg Heggebø
  Fagutvikler, migrasjonshelse og integrering, KIA Norge
 • Alf P. Hagesæther
  Generalsekretær, KIA Norge
iconDenne artikkelen er 143 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

Nå er det ikke lenger de og oss – men vi. Vi er alle i samme båt, selv om vi merker konsekvensene noe ulikt. Det er tid for fellesskap – på nye måter!
Nå må vi som normalt driver et planlagt og strukturert frivillig arbeid, snu oss rundt, brette opp ermene, legge om og innrette vårt arbeid mot en ny kritisk situasjon.

Med vår helt unike kontaktflate og nettverk blant ulike grupper mennesker mener vi at frivillige og ideelle organisasjoner nå må bidra inn i samfunnet på en løsningsorientert måte, som bare vi kan. Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA Norge) er tradisjonelt tuftet på relasjons- og tillitsbygging mellom mennesker med og uten innvandrerbakgrunn, ved fysisk nærvær og tilstedeværelse. Det er det mest effektive og målrettede verktøyet vi har i vårt arbeid. Det kan vi akkurat nå ikke bruke. Nå må vi tenke nytt.

Mange innvandrere bidrar nå gjennom sitt arbeid i helsevesenet, alders- og sykehjem.

Nye arenaer for fellesskap

Kongen snakket i sin hilsen til folket i forbindelse med korona-situasjonen om avmakten mange kan kjenne på nå. Vi vet at en av de viktigste «medisinene» mot avmakt er fellesskap! Og det er fellesskapet vi nå skal være gode på å fremme.

Mange av de menneskene vi i Kristent Interkulturelt Arbeid, KIA, møter opplever at vi betyr noe for dem fordi vi hjelper dem med å komme inn i fellesskapet med å utruste dem med språk og forståelse av vertsamfunnets ukjente systemer. Mange mangler nettverk og sier at de finner sin utvidede familie i KIA. Vi vet også at mange kirker og andre organisasjoner har en viktig rolle her, og vi vil oppfordre alle til å vise omsorg i denne vanskelige tiden. Den siste tiden har vist at mange organisasjoner, menigheter og nabolag viser stor oppfinnsomhet når det gjelder å hjelpe og støtte hverandre i denne tiden.

Språk, kultur og samfunnsstruktur

Erfaring viser at en del innvandrere står i fare for å falle utenfor vertsamfunnets offentlige helse- og omsorgstilbud. Informasjonen når ikke frem. Årsaker kan være språk, manglende kunnskap om hvem man kan kontakte og hvor, og andre utfordringer ved hvordan helse- og omsorgssystemet fungerer. Vi i KIA ønsker å bidra til å få ut informasjon på både norsk og andres morsmål.

Mange innvandrere bidrar nå gjennom sitt arbeid i helsevesenet, alders- og sykehjem. Hun som tok fram en desinfeksjons erviett, delte servietten i to, og tørket mitt barn, som sitt barn, siste dag før skolen stengte, det var en mamma med innvandrerbakgrunn! Hun er en av alle innvandrerne som er helsearbeidere som nå står sammen med oss og bærer byrdene i en vanskelig tid for landet vårt. Nå er det ikke lenger vi og de, dette gjør vi sammen!

Publisert:

Korona-viruset

 1. Oslo-politiet vil slå hardere ned på drikking i parker

 2. – Umulig å teste ferjepassasjerene

 3. Nasjonale tall: Halvparten av covid-19-pasienter sliter med pusten

 4. Politiet i Oslo fortviler over ungdom som ikke vil holde avstand: Ber kommunen rydde opp i festingen

 5. Milliardtap for Norwegian-aksjonærene

 6. Farsund-ordfører ber innbyggerne unngå Oslo-tur

 1. Korona-viruset
 2. Debatt
 3. Koronaviruset