Målet må være selvkjørende busser

SUPERBUSSVEIEN: Vi bygger Europas lengste bussvei! Den er skreddersydd for selvkjørende og utslippsfrie kjøretøyer. Oslo har et mål om å ha 50 selvkjørende busser på veien innen 2021! Hva er vårt mål?

I samarbeid med Forus PRT, testet Næringsforeningen selvkjørende buss i Stavanger sentrum. Dette foregikk på nattestid, og mange natteravner på vei hjem sperret øynene opp. Om få år vil disse bussene se annerledes ut og kjøre langs bussveien.
  • Harald Minge
    Harald Minge
    Adm. direktør, Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Tenk deg at din bedrift jobber med strategi. Du skal tenke i et fireårsperspektiv, men også lengre fram. Sett at du er bilforhandler og at du skal vurdere hvor lang tid det tar før hele bilparken er elektrifisert. De første fire årene blir litt vanskelige å forutse, men ingen er i tvil om at det neppe selges særlig mange biler i Norge som går på fossilt drivstoff i 2030.

Lignende dilemmaer kan vi si at fylkeskommunen har hatt når det gjelder teknologivalg for nytt kollektivsystem. Det skal fattes beslutninger om framtidsrettet teknologi, men basert på dagens tilgjengelige og sikre løsninger. Disse beslutningene kan i utgangspunktet være «rette» i den forstand at ingen har gjort noen direkte feil, men framstår likevel i ettertid som svært lite framsynte.

Forhistorisk

At vi var nær ved å ende opp med den forhistoriske trolleybuss-
løsningen er kanskje det beste eksempelet i så måte, men det er heller ikke lenge siden politikerne vedtok gårsdagens løsning for bussene som skal gå i Ryfast. Kolumbus anbefalte elbusser, men vi endte opp med diesel.

Fylkeskommunen snudde heldigvis når det gjaldt trolleybuss før noen rakk å henge ledninger opp i luften, og har i seinere politiske vedtak formulert at det er
batteribusser som skal gå på bussveien når den åpner. Det er bra, men kanskje det er på tide å sette seg noen mål når det gjelder selvkjørende busser også?

På Forus har vi et selskap som har satt seg i førersetet for denne teknologien. Seabrokers har gjennom selskapet Forus PRT over tid testet selvkjørende buss i fast rute på Forus. Boreal har gått inn på eiersiden i selskapet. Selv om dette er pionérarbeid, er de ikke alene om å snuse på disse mulighetene. Fra hele landet strømmer det inn søknader til miljødirektoratet om støtte til testing av selvkjørende busser. Bare Gjøvik og Oslo har fått ja.

Europas lengste

Det er besynderlig, all den tid vi her i regionen bygger Europas lengste bussvei. Et bedre og mer relevant laboratorium for selvkjørende busser er det vanskelig å tenke seg. Vårt forusmiljø har tatt en posisjon og har i prinsippet vært med på å utforme det strenge norske regelverket for denne type framkomstmiddel.

Og akkurat som i spørsmålet om full elektrifisering, er de aller fleste enige om at det bare er et tidsspørsmål før selvkjørende busser blir framtidens løsning. Spørsmålet er når? Det eneste vi vet med sikkerhet er at teknologiskiftene skjer raskere enn vi tror. Første generasjons autonome busser er allerede på museum.
Hos oss foregår nå ytterligere testing, men det bør være en målsetting at selvkjørende busser betjener faste ruter når bussveien står klar. Den delvis utskjelte midtstilte bussveiløsningen bør være en utmerket trasé for disse kjøretøyene.

Tilbudet vil framstå som attraktivt og kostnadseffektivt. Det tapte slaget om bybane sitter fortsatt dypt i kroppen hos enkelte. Ser man på bussveien som et nederlag og som en dårlig nummer to-løsning i stedet for å åpne øynene for muligheten til å lage et framtidsrettet autonomt, miljøvennlig og attraktivt transportsystem, ender vi opp på løsninger som trolley og diesel.

Rå visjon

Tiden er inne til å glemme forhistorien og heller se de store mulighetene en smart og fossilfri superbussvei vil bety hvis ambisjonene våre er høye nok. Dersom bussveien tidligere hadde hatt en rå visjon om utslippsfrie og selvkjørende busser ville sannsynligvis motstanden vært mindre og framdriften bedre.

Vaklingen når det gjelder teknologivalg for kollektivtrafikken har hemmet oss. Løsningene er her allerede, både når det gjelder energi og teknologi. Da må vi sette oss noen klare og tydelige mål. Det må tas modige teknologivalg – både for å nå utslippsmål og for å kunne by fram et effektivt og foretrukket kollektivsystem. Vi må lage Superbussveien!

Publisert: