Wirak: Ja, det er kompromissvilje om bompenger og rushtidsavgift

DEBATT: «Finnes det kompromissvilje?» spør Aftenbladet på lederplass 25. juni og sikter sannsynligvis til om Sandnes vil gi seg på vårt krav om fjerne rushtidsavgiften for å gå inn i en reforhandlet bymiljøpakke. Ja, det finnes kompromissvilje.

Sofie Gorozhankina viser sin støtte til Sandnes-ordfører Stanley Wirak under en av mange demonstrasjoner mot bomringene på Nord-Jæren.

Debattinnlegg

 • Stanley Wirak
  Stanley Wirak
  Ordfører i Sandnes (Ap)
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Som ofte før nevnes det viktige aktører som er for at vi må bøye oss for det forslaget som de andre kommunene har lagt fram. Og næringslivets (les: NHO) klare ønske om rushtidsavgift er selve kronargumentet i lederartikkelen. De kommer lettere fram på veiene nå!

Like, men ulike interesser

NHO har vært veldig klare. Mine argumenter og holdning har de karakterisert som «uansvarlig og uholdbare». Videre er de «sjokkert over holdningen til Sandnes-ordfører Stanley Wirak» som kan «føre til at regionen mister milliarder» (Aftenbladet 6. mars d.å.).

Slik hersketeknikk som NHO framfører, biter nok dessverre ikke på meg. Og Aftenbladet har behendig unnlatt å nevne at fire av de store og betydelige fagforbundene i Rogaland (Fagforbundet, Fellesforbundet, Arbeidsmandsforbundet og LO Stat) alle støtter min linje og sier nei til rushtidsavgift.

De taler samme sak som jeg gjør. De taler saken for alle de av sine medlemmer som er avhengig av bil for å komme seg på arbeid. Det er ikke alle som har en buss utenfor døra si hvert kvarter. Det er rushtidsavgiften som gjør at opplegget blir så dyrt for folk. Det er denne usosiale, flate skatten vi sier nei til. En skatt som er like stor for de lavtlønte like hardt som millionæren.

Les også

Wirak: – Rushtidsavgift er for å gi bedre plass på veiene til de som har mye penger

Ingen liker å betale bompenger. Men etter at samferdselsministeren har sagt at vi ikke kan gå ut av dette, har vi akseptert at det blir bompenger. Men folk vil ha vekk rushtidsavgiften. 75 prosent av innbyggerne i Sandnes sier nei til rushtidsavgift. Ministeren har bekreftet at det ikke er noe krav til rushtidsavgift.

Våre forslag

I møtet i styringsgruppen i april la Sandnes kommune, ved ordfører Stanley Wirak, og Randaberg kommune, ved ordfører Kristine Enger, frem følgende tilleggsforslag:

 1. Under forutsetning av at partene vedtar at rushtidsavgiften fjernes og at departementet og storting godkjenner dette, snus innkrevingsretningen på bybrua til Hundvåg.
 2. I stortingsproposisjonen er det forutsatt at bompengetakster skal evalueres og eventuelt justeres dersom det er lokal enighet, ref. også brev fra Samferdselsdepartementet av 7. september 2017, der Vegdirektoratet får fullmakt til å kunne endre opplegget for bomstasjoner i Bymiljøpakken under gitte forutsetninger. Partene forutsetter at bomplasseringer og innkrevingsretninger da gjennomgås for andre bydeler, eksempelvis Lura og Tananger.
 3. Det er partenes intensjon at det i en revidert avtale innarbeides 50 prosent betaling for el-biler.
 4. Kostnader for alle delprosjekter skal gjennomgås av styringsgruppen. Totale kostnader for prosjektene i Bymiljøpakken skal ikke overstige totale inntekter. Dersom det er nødvendig, må prosjektene nedskaleres slik at dette målet oppnås.
 5. Utgangspunktet for Bussveien er at den skal ha forsinkelsesfrie løsninger. Der dette kan oppnås på vesentlig rimeligere måter enn dagens planlagte løsninger, skal dette som hovedregel legges til grunn. Alle prosjekter skal gjennomføres etter en nøktern standard.

Disse tilleggsforslagene er vårt kompromissforslag.

Ikke mer tid

Arbeiderpartiene i de fire kommunene som har bomstasjoner, slutter opp om å få fjernet rushtidsavgiften. På den måten kan vi også få snudd innkrevingsretningen på bybrua i Stavanger. Høyre har tidligere foreslått i styringskomiteen å snu bommen. Det fikk én stemme, fra Stavanger. Høyre har nå lagt fram et nytt kreativt forslag. Dersom de ønsker å få dette gjennom i styringsgruppa, må de nok innse at en ny reforhandlet byvekstavtale må være uten rushtidsavgift. Da kan vi komme videre!

Da kan vi også få en grundig gjennomgang av alle forutsetningene i en bymiljøpakke som dessverre ikke går i hop økonomisk. Nå må vi forholde oss til virkeligheten, og ikke til ønsketenkning. Vi har ikke lengre tid til det!

Les også

 1. Lederen i Aftenbladet: Finnes det kompromissvilje?

 2. 6 av 10 i Sandnes vil fjerne rushtidsavgiften helt

 3. Flertallet i Stavanger ønsker rushtidsavgift - men mange ønsker å redusere den

 4. – Ikke overraskende at Stavanger er mer positive til rushtidsavgift enn folk i Sandnes

 5. Inntektssvikten for bomringene på Nord-Jæren: Mangler en halv milliard

Publisert:
 1. Bompenger
 2. Bymiljøpakken (tidl. Bypakke Nord-Jæren)
 3. Stanley Wirak

Mest lest akkurat nå

 1. Amerikanere frarådes å reise til Norge

 2. På bursdagen sin fikk Camilla Finnesand en telefon: «Du må komme inn på sykehuset»

 3. Tannlegeinngrep var hevn fra svigerfamilie, mener fornærmet kvinne

 4. 22 år gammel tunnel oppgraderes for mer enn den kostet

 5. Kattunger blir dumpet i tunneler

 6. Drapsforsøket i Sandnes: Siktede har tidligere truet sin kone på livet