• Vi har aldersgrense for bilkjøring, alkoholkjøp, sex, stemmerett, tobakkskjøp, lønnet arbeid med mer. Det kreves altså modenhet, impulskontroll og vurderingsevne. Nå er tiden inne for også å beskytte unge mot en skjermavhengighet som skaper store utfordringer for enkeltindividet og samfunnet. NTB scanpix

Digitalt dop: Fôrer du udyret, ødelegger det deg

KRONIKK: TikTok og andre sosiale medier er kynisme satt i system for å utvikle medier som gjør våre barn hekta.