Beredskapen i Rennfast må løftes politisk nå

DEBATT: Morten Fløysvik har helt rett i at beredskapen for Rennfast må gjennomgås og forbedres. Derfor vil Venstre umiddelbart løfte saken politisk. Nå må det handles!

Publisert: Publisert:

Venstre vil foreslå en beredskapsbil ved veistasjonen på Sokn i Rennfast, skriver Venstres Jan Erik Søndeland og Ann Elin Piel i Stavanger. Foto: Anders Minge

Debattinnlegg

  • Jan Erik Søndeland
    Ordførerkandidat, Stavanger Venstre
  • Ann Elin Piel
    4.-kandidat, Stavanger Venstre

Bråstopp og trafikkork i Rennfast begynner å bli en uholdbar gjenganger, og det er lite som tyder på at problemene vil reduseres om vi ikke setter inn nye tiltak. God beredskap koster penger, men vi må være villige til å prioritere dette når det er sikkerheten til de reisende som står på spill.

Liv kan gå tapt

Alternativet er å fortsette å skape unødvendige utslipp fra motorer på tomgang. Reisende som befinner seg fastlåst nede i tunellen, vil også utsettes for unødvendig risiko. Fredag 30. august var det en ambulanse som ble hindret av køen. Liv kunne gått tapt. Dette er uholdbart.

Å fortsette som i dag, er også dårlig samfunnsøkonomi. Noen «må holde hjulene i gang» er et velkjent uttrykk. Slik situasjonen er nå, er Rennfast nesten blitt det motsatte.

Blir sak i fellesnemnda

Nå må vi handle politisk. Venstre vil derfor løfte saken ved første mulige anledning, som er i møte i fellesnemnda for Stavanger, Rennesøy og Finnøy 16. september. Venstre vil da be administrasjonen starte et arbeid med å få en bergingsbil i beredskap ved veistasjonen på Sokn. En slik plassering vil være ideell ettersom det er midt mellom Byfjordtunnelen og Mastrafjordtunnelen.

Ettersom dette er en europavei, bør vi også sette klare forventninger til at staten besørger kostnadene for innkjøp, drift og vedlikehold av bergingsbilen. Vegvesenet eller vegtrafikksentralen bør kunne bemanne denne med personell. Et alternativ kan være at vårt lokale brannvesen bistår med personell til en vaktordning.

Ansvaret for E39 ligger første og fremst på staten. Samtidig bør vi om nødvendig kunne stille lokale ressurser til hjelp. Det viktigste er at vi nå klarer å løse den situasjonen vi nå er kommet inn i. Det vil Venstre jobbe for.

Les også

Morten Fløysvik: «Det går mot katastrofe i Rennfast»

Publisert: