Miljøplaner – bare til pynt?

DEBATT: Måten vi bruker arealene på er den største trusselen mot biologisk mangfold. Naturen forsvinner. Og det er ikke noe som bare skjer i regnskogen i Sør-Amerika. Det skjer i Sandnes også.

«Sandnes SV forventer at alle politikerne i Sandnes bruker Klima- og miljøplanen som et verktøy for å bevare det rike naturmangfoldet i kommunen», skriver Tore Haye. Foto: Tore Haye

Debattinnlegg

 • Tore Haye
  Styremedlem, Sandnes SV
Publisert: Publisert:

Jordbruksareal på Vagle og Stokkeland blir til industriområde og boliger. Vi bygger firefeltsveg til Ålgård. Skogen i Melsheia hogges for boligbygging og idrettsanlegg. Hyttebyggingen tar stadig større arealer. Sandnesmarka er under press, spesielt nær sentrum. Og staten bygger ned Vardafjell med vindturbiner.

5. juni arrangerer FN Verdens miljødag, et årlig arrangement for å øke bevisstheten om miljøspørsmål. Årets tema er biologisk mangfold.

Ubalansen kan slå tilbake

Biologisk mangfold er mangfoldet av artene som lever på jorda, fra planter og dyr til sopp og bakterier, og artenes leveområder. Når mennesket utrydder arter eller ødelegger livsmiljøene deres, påvirkes et samspill som er bygget opp gjennom millioner av år. Hver minste art er en viktig del av helheten. Når vi endrer livsvilkårene til en organisme, påvirker det hele systemet, og ubalansen kan slå tilbake på oss selv. Vi er avhengige av naturen. Hvis vi ikke kan ta vare på naturen, kan vi ikke ta vare på oss selv. Det internasjonale naturpanelet (IPBES) mener at tap av natur er en like stor trussel som klimaendringene.

Sandnes kommune har sendt på høring forslag til Klima- og miljøplan for Sandnes. I den heter det at naturen i Sandnes skal forvaltes slik at planter og dyr sikres i levedyktige bestander og at variasjonen av naturtyper skal opprettholdes. Miljøplanen sier at den viktigste årsaken til tapet av naturmangfold er at artenes leveområder blir ødelagt eller forringet. Frist for innspill er 1. juli. Sandnes SV håper at det kommer inn mange gode innspill til planen.

Handlingsdelen av miljøplanen legger vekt på å oppdatere kunnskapsgrunnlaget og gjøre dette tilgjengelig for kommunens saksbehandlere. Godt kunnskapsgrunnlag er nødvendig for å kunne forvalte arealene på en måte som ikke ødelegger det biologiske mangfoldet.

Styringsdokument

Formålet med miljøplanen er at den skal fungere som et styringsdokument for kommunens politikere, administrasjon, saksbehandlere og bygnings- og eiendomsforvaltere. Sandnes SV forventer at alle politikerne i Sandnes bruker Klima- og miljøplanen som et verktøy for å bevare det rike naturmangfoldet i kommunen, og ikke et dokument som bare tas fram 5. juni hvert år.

Les også

 1. Kan dette milliardprosjektet sørge for to nye veier på Jæren?

 2. Jordvern Norge: – Det er uaktuelt med en slik gigantutbygging på Jæren

Publisert:
 1. Debatt
 2. Naturvern
 3. Sandnes
 4. Sandnes kommune
 5. Klima

Mest lest akkurat nå

 1. Sjanse­løse Viking ydmyket av RBK: – Ikke aksep­tabelt

 2. Israelske styrker inn på Gazastripen

 3. En person skadd i løfteulykke på Johan Sverdrup-feltet

 4. – En kollektiv kollaps, nå må vi gå i oss selv

 5. Vikingbørsen: Det florerer med toere etter ydmykelsen

 6. Se målene: Haaland scoret to og ble cup­mester i Tyskland