• – FN sin kvinnekommisjon har i fire omganger uttrykt bekymring over det høye antallet henleggelser og frifinnelser og de milde straffene som gjerningsmennene i volds- og voldtektssaker får i Norge, skriver Randi Mobæk. Illustrasjonsbilde, Shutterstock

Voldtatt og uten rettssikkerhet i Norge?

DEBATT: Nok en gang kommer det fram at anmeldelse av voldtekt knapt fører fram til en domfellelse.