Voldtatt og uten rettssikkerhet i Norge?

DEBATT: Nok en gang kommer det fram at anmeldelse av voldtekt knapt fører fram til en domfellelse.

– FN sin kvinnekommisjon har i fire omganger uttrykt bekymring over det høye antallet henleggelser og frifinnelser og de milde straffene som gjerningsmennene i volds- og voldtektssaker får i Norge, skriver Randi Mobæk.

Debattinnlegg

 • Randi Mobæk
  Randi Mobæk
  Kvinnegruppa Ottar Rogaland
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Det pekes enten på at politiet ikke etterforsker godt nok eller at domstolene frifinner den tiltalte.

Benedikte Moltumyr Høgberg, professor ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, har forsket på frifinnelse i voldtektssaker. Over en tiårsperiode var det bare ti prosent av de sakene som ble politianmeldt, som ble tatt videre til retten. De sakene som kommer for retten har allerede vært gjennom et trangt nåløye, og bevisene skal i utgangspunktet være tilstrekkelige for domfellelse. Men slik er det ikke med kvinners rettsikkerhet i Norge. Når så 30 prosent av disse igjen ender med frifinnelse, er det en forsvinnende andel som fører til domfellelse.

Kritisert Norge

FN sin kvinnekommisjon har flere ganger kritisert Norge for at myndighetene mangler forebyggende arbeid angående vold mot kvinner, og har i fire omganger uttrykt bekymring over det høye antallet henleggelser og frifinnelser og de milde straffene som gjerningsmennene i volds- og voldtektssaker får. FN sier også at norske myndigheter må forstå at for å bedre situasjonen, er det nødvendig både med lovendringer og forebygging, i tillegg til opplæring av politi og dommere og generelle holdningskampanjer for å få flere forbrytere dømt.

Les også

Kvinnegruppa Ottar: Vi tåler ikke flere frifinnelser av voldtekt!

Uten endring blir konsekvensen at samfunnet forteller overgripere er at det nesten er risikofritt å voldta, og at ofrenes ord og helse ikke har noen verdi. Dette er en nasjonal skandale, som vi gjentatte ganger tidligere har krevd tiltak mot. Kvinnegruppa Ottar forlanger igjen innsats både innen politi og rettsvesen, samt at samfunnet må forebygge voldtekt.

Nasjonal kommisjon

Vi krever at det straks nedsettes en nasjonal kommisjon som utarbeider og sikrer undervisning av rettsvesenet og juryer slik at de kan håndtere overgrepssaker på en korrekt måte. I Sverige gjennomføres videoopptak av offer i første rettsinstans. En slik ordning bør vurderes hos oss også, slik at belastningen med å avgi forklaring blir redusert for offeret. Da møter hun kun i en rettsinstans. Dessuten gir det forsvarer mindre anledning til å komme med utforskende spørsmål i retroperspektiv.

Etterforskningen hos politiet må effektiviseres og profesjonaliseres. Lang saksbehandlingstid er belastende både for offer og tiltalt. Her må egne etterforskere skoleres, samarbeid med helsevesen må styrkes og bygges ut slik at flere kvinner oppsøker voldtektsmottak og får sikret bevis innen ett døgn etter overgrepet har skjedd. Helst bør politi og helsevesen være så tillitsvekkende at et offer oppsøker hjelp straks etter at et overgrep har skjedd. Da er det sikrest at en fellende bevissamling vil bli gjennomført.

Atferd kan endres

Skal vi bli kvitt de diskriminerende holdninger og kvinneforakt som volden bygger på, må vi rydde opp i egen kultur og en feilaktig mannsrolle. Menn voldtar fordi de kan, og fordi de ikke respekterer kvinner, vår integritet, vår ære og våre liv. Vi er optimister og vet at holdninger og atferd kan endres. Voldsforskere bekrefter at samfunn med likeverd mellom kjønnene forebygger trakassering og undertrykking. Derfor er det nødvendig med mange innsatser for å forebygge overgrepene.

Vi gjentar igjen:

 • Gi bedre seksualundervisningen i skoler.
 • Gjennomfør offensive holdningskampanjer mot voldtekt og overgrep.
 • Innfør tiltak mot trakassering i arbeidslivet.
 • Fjern pornografien som erotiserer makt og undertrykking.
 • Bygg ut behandlingstilbud for voldelige ungdom og menn.
 • Inviter kvinneorganisasjoner til å utarbeide og gjerne utføre flere av disse tiltakene.
 • Håndhev sexkjøpsloven.
 • Bruk lovens rammer til å øke straffene og ha et rettsvesen som tror på kvinners fortellinger om den volden de har blitt utsatt for.

Kvinnegruppa Ottar krever en nasjonal innsats med nok kraft og prioritering for å stoppe og forebygge den seksualiserte volden. Ministere, vi krever handling nå!

Les også

 1. Fredsprisen hedrer kampen mot voldtekt som våpen

 2. Her får Fiffi vite at broren har vunnet fredsprisen: – Wow! Det kom helt overraskende

 3. Solberg: – Voldtekt blir brukt mer og mer som våpen i væpnede konflikter

 4. Norske menn bryr seg mindre om likestilling enn kvinner

 5. Chippendales må stoppes

Publisert:
 1. Overgrep
 2. Voldtekt
 3. Kvinnegruppa Ottar
 4. Vold

Mest lest akkurat nå

 1. En seier for samfunnet vårt

 2. Nå er huset og fasaden total­endret: – Folk kjører sakte forbi for å se

 3. Norge åpner opp igjen lørdag ettermiddag – meteren kan pakkes ned

 4. Utelivs­bransjen i gledes­rus: – En fri­gjørings­dag

 5. Siktede stiller seg uforstående til DNA-funnet

 6. Sandnes-syklist historisk: Tok suverent VM-gull