• «Det verste som kan skje oss er at det ikke lenger blir behov for å bruke annet språk en norsk på universitetet, på sykehuset, hos Equinor eller på Stavanger kommunes nettsider – fordi vi ikke lenger er interessante for internasjonale partnere og internasjonal kompetanse», skriver Inger Tone Ødegård. Her fra årsfesten til UiS der rektor Marit Boyesen holdt talen sin på engelsk. Mari Løvås/Universitetet i Stavanger

Møt gjester med et språk de forstår

DEBATT: Dersom vi er enige om at framtidens næringsliv og akademia blir mer og mer internasjonalt, må vi være et så godt vertskap som mulig.