• Jåttåvågen er den eneste av stasjonsbyene langs dobbeltsporet som er blitt utviklet. Men i løpet av 20 år er kun halve området bygget ut. Kanalparken er planlagt som neste byggetrinn. Destino/Brick

Ønsket byutvikling?

BYUTVIKLING: Det er ikke nok å lage gode byplaner. Det er nødvendig å sørge for at de realiseres. Og det offentlige burde kjenne sin rolle i den krevende oppgaven det er å bygge inne i eksisterende by.