• «En norsk undersøkelse fant at kunnskap og gode relasjoner til foreldre var de to viktigste faktorene som beskyttet mot å takke ja til cannabis», skriver Pernille Huseby. Actis

Kunnskap om narkotika nytter

DEBATT: Arild Knutsen og Thomas Kjøsnes hevder at ungdom vet at narkotika medfører risiko i Aftenbladet 4. mars. Vi møter likevel stadig på debattanter som hevder at mange stoffer er nærmest ufarlige.