• «Det går bra med dei aller fleste utanlandsadopterte i Norge. Det ville vera synd om Aftenbladets artikkelserie tok motet frå komande adoptivforeldre, slik at dei likevel ikkje valde adopsjon», skriv Bodvild Solheim. NTB Scanpix (illustrasjonsbilde)

Unyansert om adopsjon

DEBATT: Kva var eigentlig alternativet til desse barna? Dette bør vera eit sentralt tema i ein kritisk artikkelserie om adopsjon.