Hotellet vil ødelegge det som er særegent med Kvitsøy

DEBATT: Sjøen, været og kulturlandskapet er noe av det som gir Kvitsøy sitt særpreg. La oss bevare det slik det har vært for kommende generasjoner.

– En bør tenke litt over de historiske fakta. Hva er grunnen til at denne delen av øya aldri har vært bebygd? Kan det være at naturen og været er så vilt der ute at ingen har kommet på å bygge der før nå? At det rett og slett ikke en gunstig plass for bebyggelse? spør Kristian Pallesen. Bildet er av Alfred Ydstebø i Base Property som har planer om å bygge hotell på Kvitsøy.

Debattinnlegg

  • Kristian Pallesen
    Kvitsøy
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

De siste månedene har nyheten om at Alfred Ydstebø og Base Property planlegger å bygge et storstilt hotell på Kvitsøy spredd seg, blant annet gjennom artikler i Aftenbladet, og nå sist på folkemøte på
Kvitsøy. Ordfører og kommunen er tilsynelatende positive til prosjektet. Men det må være lov å stoppe litt opp og tenke nøye gjennom det som foreslås.

Området som foreslås til nytt hotell, ligger på øyas vestside, i et landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) hvor det aldri i historien har vært bebyggelse, med unntak av tyskernes bunkerser under 2. verdenskrig. En bør tenke litt over de historiske fakta. Hva er grunnen til at denne delen av øya aldri har vært bebygd? Kan det være at naturen og været er så vilt der ute at ingen har kommet på å bygge der før nå? At det rett og slett ikke en gunstig plass for bebyggelse?

Parkeringsplass midt i beiteområdet

Ydstebø uttaler at sauene skal få beite i fred, og at det skal gjøres minst mulig inngripen i naturen. Men det ser ikke slik ut når en ser på skissene som er kommet ut. Her er det planlagt parkeringsplass midt i beiteområder, veier og selve hotellet ligger slik til at dagens sauedrift umulig vil kunne fortsette slik som nå.

Et tankekors er også at Kvitsøy og sauebøndene fikk tildelt en nasjonal pris for bevaring av kulturlandskapet i 2017. Vil det da være riktig å gjøre slik drastisk inngripen i uberørt natur? Når sauene forsvinner, vil de også ta med seg det særegne kulturlandskapet.

Når en kommer ut for å se det spesielle og flotte landskapet, vil det første en ser være et stort byggeri. Da vil det mest attraktive vi har her ute, forsvinne. Det antydes at hotellet med tilhørende videre turisme vil gi oss sårt tiltrengte arbeidsplasser. Også her bør en tenke seg grundig om, og det bør også utredes om dette virkelig stemmer. Vil arbeidsplassene ved hotellet komme kommunen til gode i form av økte skatteinntekter? Det er vel ikke utenkelig at dette vil være sesongbaserte arbeidsplasser hvor de som jobber der vil pendle fra andre steder, eller være sesongarbeidere, som da i svært liten grad vil bidra til samfunnet her ute.

Sjøen, været og kulturlandskapet er noe av det som gir Kvitsøy sitt særpreg. La oss bevare det slik det har vært for kommende generasjoner. Jeg vil be kommunen og politikerne tenke nøye gjennom før de behandler den reviderte kommune- og arealplanen. Hvis en åpner opp for å omregulere LNF-områder for dette formålet, hvor skal det stoppe?

Krågøy?

Andre utbyggere vil også komme på banen og ønske mer av LNF -områdene. Skal hele Kvitsøy nedbygges? Det bør heller ses på om det kan finnes andre lokasjoner på øya, som for eksempel Krågøy, hvor et hotell kan ligge, hvor det ikke vil gjøre en slik inngripen i landbruket og naturen. En avgjørelse om å bygge et slikt gigantisk prosjekt på vestsida,
vil få enorme konsekvenser for hele området, landbruksnæringa, og for hele befolkningen.

Publisert: