• – Konsentrasjonen av industriroboter i et geografisk område er direkte korrelert med nedgangen i antall jobber og reduksjon i lønnsnivå i det samme området, skriver Sven Egil Omdal. Shutterstock

Til slutt kom ulven

DEBATT: Kanskje skaper algoritmer, roboter, selvkjørende biler og 3D-printere like mange jobber som de fjerner. Men jeg ville ikke satset ungenes framtid på det.