• «Fiskeindstrien og havbruksbedriftene er ofte hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunn, som ikkje har anna alternativ verksemd. Difor er det bra at sjømat er ei næring som veks og har stort potensial», skriv Inger-Marie Sperre. NTB Scanpix

Kor mykje skatt betaler sjømatindustrien?

DEBATT: Tore Thorsen skriv engasjert om skattlegging i Aftenbladet 7. mai og spør om kor mykje sjømatbedriftene betalte i skatt i fjor.