Det er ingen skandale, Myrhol!

Det vises til uttalelse fra Frode Myrhol i Folkeaksjonen mot Bompenger i Aftenbladet 23.8. hvor han blant annet hevder at det er en skandale at ikke høringsforslaget hans om å konsekvensutrede bompakken er iverksatt.

– At det er mulig å kalle et høringsinnspill som ikke blir imøtekommet, for en skandale, er oppsiktsvekkende, skriver Bjørg Tysdal Moe og Per A. Thorbjørnsen.
  • Bjørg Tysdal Moe
    Varaordfører i Stavanger (KrF)
  • Per A. Thorbjørnsen
    Bystyremedlem, V, og styremedlem i Greater Stavanger
Publisert: Publisert:
Les også

Politikere nektes svar på bom-effekten på næring og handel

icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

At det er mulig å kalle et høringsinnspill som ikke blir imøtekommet, for en skandale, er oppsiktsvekkende. Både Stavanger bystyre og formannskapet kommer med innspill i svært mange høringsuttalelser gjennom året, være seg til departementer, fylkeskommunen, øvrige kommuner og andre. Det er ikke alltid vi blir hørt i den betydning av at vi får gjennomslag for våre synspunkter.

Bystyret behandlet høringsinnspill til Greater Stavanger sin strategiske næringsplan. Her ble bl.a. følgende flertallsforslag, framsatt av Frode Myrhol, Folkeaksjonen mot Bompenger, til et høringspunkt om «å konsekvensutrede påvirkningen av næringsliv og handel i regionen – samt se på avbøtende tiltak av eventuelle negative konsekvenser».

I grenseland

Saken ble sendt til Greater Stavanger, som i desember 2017 vedtok planen og hvor det ble foretatt endringer pga. høringsinnspill, mens det aktuelle punktet ikke ble tatt med i planen. I møtet i desember 2017 var det heller ingen av de 12 tilstedeværende politikerne som fremla høringsinnspillet fra Stavanger kommune. Derimot ble det overført til en arbeidsgruppe som skulle vurdere det videre. Det var en rimelig oppfølging av innspillet all den tid Greater Stavanger består av hele 16 kommuner, og at et slikt punkt ligger i grenseland til hva organisasjonen er satt å forvalte.

Arbeidsgruppen ble imidlertid nedlagt, og daglig leder av Greater Stavanger, Kristin Husebø, konkluderte med at jobben Stavanger bystyre ville Greater Stavanger skulle gjøre, ligger utenfor mandatet til Greater Stavanger og strategisk næringsplan i et er skriv til kommunen. Dermed var saken ferdigbehandlet.

Slik er høringsprosesser. Vi videresender våre synspunkter; noen blir innarbeidet, og andre blir det ikke. Det er ingen skandale at det ikke følges opp av Greater Stavanger, og det er selvsagt ingen skandale at rådmannen ikke følger dette videre opp når Greater Stavanger svarer kommunen. Den type begrep i en slik sak er i beste fall grovt misvisende. Det er ingen som nektes svar! Prosessen har vært ryddig og i tråd med behandling av høringsuttalelser.

Bør være med

Nå blir bompengeinnkrevingen iverksatt fra den 1. oktober 2018. Det skal være en evaluering av ordningen etter ett år. Evalueringen kan handle om mye, alt fra krav om mer penger fra staten til justeringer av bomstasjonsplasseringer. Men høringspunktet fra Frode Myrhol (FNB) bør være en del av den evalueringen. Det er nok viktigere å spørre seg hva bompengeordningen har hatt som konsekvens for handel og næringsliv ett år etter innføringen, enn hva man antar konsekvensene er i forkant.

Publisert: