Hvor og hvordan skal vi bo i fremtiden?

DEBATT: I Sandnes blir vi kritisert for at vi satser på utbygging utenfor sentrum og området langs bussveien. Dette er en misforstått kritikk. Det er ikke noe enten eller.

«For oss er det viktig at det bygges varierte boliger, og at flest mulig skal få velge sin egen boform og bosted», skriver Annelin Tangen (Ap), Tore Andreas Haaland (Frp) og Sofie Margrethe Selvikvåg (Sp).

Debattinnlegg

 • Annelin Tangen
  Gruppeleder i Sandnes Ap
 • Tore Andreas Haaland
  Gruppeleder i Sandnes Fremskrittsparti
 • Sofie Margrethe Selvikvåg
  Gruppeleder i Sandnes Senterparti
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Vi skal satse hardt på utbygging i disse områdene. Forskjellen er at vi tar høyde for at utbygging tar tid og at vi totalt sett må skaffe nok boliger til folk. Alternativet er nye runder med prisgalopp som rammer unge nyetablerere hardt, og terskelen for å komme inn i boligmarkedet er allerede meget høy.

Mange hensyn

Det er mange hensyn som skal tas når man skal planlegge morgendagens bystruktur. Jordvern, miljøvennlig transport, arbeidsplasser, friluftsliv, biologisk mangfold, rimelige boliger, offentlig tjenestetilbud, gode oppvekstmiljø med mer. Det er ikke mulig å helt fullt tilfredsstille alle disse ønskene samtidig. I arbeidet med fylkesdelplanen for byutvikling på Nord-Jæren som ble utarbeidet rundt årtusenskiftet, innså man dette, og man søkte den byutviklingen som samlet gav minst negative konsekvenser.

Sandnes har i flere år satset på fortetting.

En kompakt by der det stort sett ikke er rom for annet enn leiligheter, er blitt det store mantraet innen byplanlegging. Disse sentrale områdene med kort vei til kollektivtransport og ulike tjeneste- og kulturtilbud er attraktive for mange å bosette seg i. Vår målsetting er at halvparten av nye boliger skal komme som fortetting, til tross for at regionen ikke har vært i nærheten av å nå dette målet tidligere. Det vil bli krevende å få til. Erfaring med fortetting er at det tar lang tid, kapitalkrevende og utfordrende å få til gode løsninger som eksisterende naboer er fornøyde med. Nylig har vi i mediene lest om protester mot f.eks. utbyggingsplanene i Paradis i Stavanger og Hanabryggene i Sandnes.

Les også

Enklere hverdag i båndbyen: Skeiane−Stavanger som metrolinje på Jærbanen, tre nye stoppesteder

Les også

Nede på stasjonen − om staten som truer og befolkningens interesser

Tar tid

Sandnes har i flere år satset på fortetting. Erfaringen er at dette tar tid – ofte over 10 år fra plan til ferdig bolig med smidighet fra alle parter. En nøkkelfaktor for å få til transformasjon, er tilgjengelig alternativt areal for bedriftene som ligger der i dag. Derfor har vi i Sandnes satt søkelyset på å ha tilgjengelige, alternative løsninger for bedriftene, og dette er noe av suksesskriteriet for at vi har lykkes med å komme i gang med transformasjon i Havneparken. Likevel har vi bare klart å bygge 29 prosent av boligene som fortetting hvert år.

Et arkitektkontor har beregnet at utviklingspotensialet i bybåndet er på omtrent 15.000 boliger (og 25.000 arbeidsplasser). Dette kan i utgangspunktet høres mye ut, men det utgjør altså kun 10-15 år (alt etter hvor gode tider det blir) med boligbehov. Videre er det urealistisk å tro at alt dette kan realiseres i løpet av en slik tidsperiode, og det er derfor behov for øvrige boligområder.

Dyre leiligheter

En av de største utfordringene vi møter ved fortetting og bygging av en kompakt by, er kostnader. Med dagens byggeteknikker og krav blir leiligheter mye dyrere per kvadratmeter enn tilsvarende størrelse på et rekkehus. Familier opplever da at de reelt ikke kan velge disse dyre leilighetene i bybåndet og sentrum.

Selv om den kompakte byen har mange fordeler, og mange kan tenke seg å bo i slike områder så kan vi ikke bare satse på dette. Det er mange som ikke opplever at de kan leve det livet de ønsker i en liten byleilighet. Småbarnsfamilier er kanskje det beste eksempelet. De ønsker gjerne en hage, ikke nødvendigvis en stor, men likevel en hage. De opplever gjerne at miljøet i rekkehus områdene er mer tilpasset deres barn.

Varierte boliger

Sandnes har i tillegg til et attraktivt sentrum mange aktive bydeler. Mange av kommunens innbyggere lever sine gode liv i bydelene. For disse bydelene er det viktig å ha muligheten til litt utvikling framover slik at de ikke stagnerer og faller i folketall. For oss er det viktig at det bygges varierte boliger, og at flest mulig skal få velge sin egen boform og bosted.

Les også

 1. Forvandling av Luravika kan skape et bo-område for 4500 mennesker

 2. Sandnes får nei til å vokse utenfor byen

 3. Her vokser Sandnes-byen, men nå må veksten skje i sentrum

Publisert:
 1. Debatt
 2. Byutvikling
 3. Arkitektur
 4. Sandnes
 5. Havneparken

Mest lest akkurat nå

 1. Den mest kunnskapsrike vi kjente

 2. Energisjokket: 7–8 tomatbønder gir opp – andre bytter til fyring med propan

 3. Elsparke­syklist døde etter ulykke – navnet er frigitt

 4. TV 2: Planlegger for lettelser: – Kan bli slutten på karantene

 5. Lillebror er sjefen over storebror: – Jeg får skylden om ting går til helsike

 6. Nå skal foreldrene til Vegard få si sin mening