• «Kafeer som denne, planlagt i Vinkelgata 2 i Stavanger, vil bli svært vanskelige å gjennomføre med Arbeidstilsynets krav», skrev arkitekt Tor O. Austigard. I dette innlegget får han svar fra Arbeidstilsynets regiondirektør. Tor O. Austigard

Arbeidstilsynets jobb er å sørge for at arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd blir ivaretatt

DEBATT: Enhver sak vurderes unikt og i forhold til de muligheter for skjønnsmessige vurderinger som regelverket gir. Men utgangspunktet er alltid regelverket, og Arbeidstilsynets oppgave er å vurdere om krav i lovverket er oppfylt.