• Her Tore Hans Mikkelson foran fjellet hvor tunnelen Espedal-Frafjord er tenkt. Bildet er fra 2013. Magnus Nødland Skogedal

Tunnel må kunna byggast billigare

DEBATT: Det gode tunnelprosjektet Espedal-Frafjord, som er eit prosjekt som vil binda regionar saman på ein god måte, har fått ein pris på litt over 1 mrd. kroner. Det verkar urimeleg høgt, og det må vera råd å få prisen ned ein god del.