Landet og Arbeiderpartiet trenger en ny flyktning- og asylpolitikk

POLITIKK: Arbeiderpartiet bør snarest skifte ut parolen «streng og rettferdig» om asyl- og flyktningpolitikken med verdier som stemmer med arbeiderbevegelsens fundament og grunnsyn.

Med unntak for Jonas Gahr Støres tale til Arbeiderpartiets landsmøte i 2015, har «flyktning- og asylpolitikken [til Ap] ikke vært preget av partiets verdier», skriver veteranen Kian Reme.
  • Kian Reme
    Kian Reme
    Leder av Sosialdemokratisk forening i Stavanger Arbeiderparti
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Norge trenger en ny flyktning- og asylpolitikk. Dagens strenge regime begrenser menneskerettighetene for politiske flyktninger og mennesker som flykter fra krig og død. Det er uverdig og inhumant. Vår politikk må bygge på raushet og humanitet, rettferdighet og solidaritet.

Det siste drøye tiåret har Arbeiderpartiet lagt seg nær opp til Frp.

Inkludering og solidaritet

Arbeiderpartiets store ideologiske og samfunnsbyggende prosjekt gjennom hele partiets historie har handlet om å inkludere: Arbeiderklassen ble i samarbeid med fagbevegelsen løftet inn i det demokratiske samfunnet. Likestilling mellom menn og kvinner har vært og er en av partiets fanesaker – og er det fortsatt! Arbeiderpartiet har også gått foran i kampen for likestilling og inkludering av folk med ulik seksuell orientering.

Likevel har flyktning- og asylpolitikken ikke vært preget av partiets verdier. Det siste drøye tiåret har Arbeiderpartiet lagt seg nær opp til Frp, og har dermed bidratt til ekskludering av flyktninger og asylsøkere. Et viktig unntak fra dette er Arbeiderpartiets initiativ på landsmøtet i 2015 for flere kvoteflyktninger.

Ordningen med å kunne gi opphold på humanitært grunnlag i Norge for barn som ankom landet før fylte 17 år, må gjeninnføres.

Rimelighetsvilkår

Vi trenger en ny og solidarisk politikk på flere områder knyttet til flyktninger og asylsøkere. På Stortinget fremmet Arbeiderpartiet i høst et godt og nødvendig forslag om ny behandling av søknadene til de mindreårige afghanske asylsøkerne, der sårbarhetskriterier skal vektlegges. Det er all grunn til å glede seg over at forslaget ble vedtatt − mot regjeringens vilje. Nå må dette følges opp ved å gjeninnføre rimelighetsvilkår for returer til hjemlandet – som ble fjernet i 2016 –, slik at vi unngår å sende sårbare mennesker tilbake til internflukt i eget, krigsherjet og terrorutsatt land uten rimelighetsvurderinger. Dette er et brudd på våre internasjonale forpliktelser. Ordningen med å kunne gi opphold på humanitært grunnlag i Norge for barn som ankom landet før fylte 17 år, må gjeninnføres.

Antallet Norge tar imot bør fordobles.

Kvoteflyktninger og Italia

Vedtaket om flere kvoteflyktninger til Norge som ble fremmet av Arbeiderpartiet og vedtatt av Stortinget i 2015, må nå følges opp. I 2017 kom det bare litt over tre tusen flyktninger til Norge, − en tredjedel av snittet for årene 2005–2014. Det årlige antallet kvoteflyktninger må tilpasses i forhold til antallet asylsøkere som ankommer på egen hånd. Dette vil også bidra til at Norge opprettholder nødvendig kompetanse og arbeidsplasser knyttet til mottak og integreringsarbeid.

Norge må forsterke innsatsen med mottak av flyktninger som de siste årene har kommet til Italia og andre land i Sør-Europa, og som ikke kommer videre grunnet manglende solidarisk fordeling mellom EU- og EØS-land. UDI opplyser at Norge i 2017 mottok noe over 1200 flyktninger fra Italia. Tar vi hensyn til at Italia alene mottok nesten 100.000 flyktninger i første halvdel av 2017, og fra før har 200.000 flyktninger i leire, bør antallet Norge tar imot fordobles.

Politikken må bygge på raushet og humanitet, rettferdighet og solidaritet – kombinert med en aktiv og målrettet bekjempelse av fremmedfrykt og egoisme.

Arbeid og amnesti

Reglene for arbeidstillatelse må endres, slik at asylsøkere uten vedtak, og asylsøkere med avslag som av ulike grunner ikke kan returneres, gis anledning til å arbeide. Å nekte arbeidstillatelse er umenneskelig. I tillegg er det dårlig for norsk økonomi og svekker integreringen. Menneskerettighetserklæringens og Grunnlovens bestemmelser om retten til arbeid må gå foran alle andre hensyn.

Det må gis amnesti til de lengeværende eldre kvinnene i asylmottak. UDIs statistikk viser at det i 2017 bor 62 enslige kvinner over 50 år med endelig avslag på asylmottak i Norge. Deres botid i Norge er fra 6 til 18 år. Det er skammelig at disse kvinnene ikke for lengst har fått amnesti.

Parolen som Arbeiderpartiet har fulgt på dette politikkområdet de siste ti årene, har vært mantraet «streng og rettferdig». I praksis betyr det at siden Ali fikk avslag, må også Ahmed og alle de andre få avslag. Parolen brukes flittig av Sylvi Listhaug og Frp. Arbeiderpartiet bør snarest skifte ut parolen med verdier som stemmer med arbeiderbevegelsens fundament og grunnsyn: Politikken må bygge på raushet og humanitet, rettferdighet og solidaritet – kombinert med en aktiv og målrettet bekjempelse av fremmedfrykt og egoisme.

  • Kian Reme, som har skrevet dette innlegget, heter egentlig Odd Kristian Reme. Han er tidligere toppfigur i Stavanger Ap og tidligere sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet. I dag er han daglig leder og dialogprest ved Kirkelig dialogsenter i Stavanger. Red.anm.
Publisert: