• – Vi vil at regelverket kombinasjon dagpenger og utdanning skal myknes opp. Stortingsflertallet er tydeligvis enig. Vi håper en utredning av regelendringer kommer raskt, skriver Trond Markussen. Shutterstock

Gi langtidsledige kompetansepåfyll

DEBATT: Kompetanse er ferskvare og må holdes oppdatert gjennom arbeid eller utdanning.