• – Vi har startet arbeidet med å rekruttere flere leger inn i fastlegeordningen gjennom egne tilskudd til rekruttering og egne tilskudd til utdanningsstillinger, skriver Bent Høie. Anders Minge

Fastlegenes situasjon tar jeg på stort alvor

DEBATT: Fastlegene har fått flere oppgaver og mindre tid til pasientene. Det gjør vi noe med.