Fastlegenes situasjon tar jeg på stort alvor

DEBATT: Fastlegene har fått flere oppgaver og mindre tid til pasientene. Det gjør vi noe med.

– Vi har startet arbeidet med å rekruttere flere leger inn i fastlegeordningen gjennom egne tilskudd til rekruttering og egne tilskudd til utdanningsstillinger, skriver Bent Høie.

Debattinnlegg

 • Bent Høie
  Bent Høie
  Helse- og omsorgsminister (H)
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Aftenbladet skriver på lederplass 3. september at fastlegene har for mye å gjøre. Jeg er helt enig i at fastlegene har fått for mange oppgaver og har for stort arbeidspress. Denne situasjonen tar jeg på stort alvor. Derfor gjør jeg mye – både på kort og lang sikt.

Rekruttere flere

Vi har startet arbeidet med å rekruttere flere leger inn i fastlegeordningen gjennom egne tilskudd til rekruttering og egne tilskudd til utdanningsstillinger. For å gjøre det mer attraktivt å bli fastlege og forbli i yrket, ga vi i årets oppgjør 100 millioner kroner til fastlegene over det andre grupper fikk i lønnsvekst.

Vi skal vurdere hvordan vi kan gjøre ordningene med legevaktarbeid mindre belastende.

Etter hvert som det kommer flere fastleger inn i ordningen, kan de etablerte legene kutte pasientlistene sine. Men vi er nødt til å rekruttere flere leger inn i ordningen før listene kuttes, for å unngå at pasienter blir stående uten fastlege.

Skal vi lykkes med å forbedre og modernisere fastlegeordningen, må vi gjøre det i samarbeid med dem som vet hvor skoen trykker. Jeg har derfor reetablert trepartssamarbeidet om fastlegeordningen med Legeforeningen og KS. Det innebærer at vi nå sitter vi sammen og diskuterer både utfordringer og løsninger.

Mange fastleger opplever at legevakten tar mye tid og krefter. Vi skal derfor vurdere hvordan vi kan gjøre ordningene med legevaktarbeid mindre belastende.

Satt i gang en evaluering

Aftenbladet skriver at kommunene må i størst mulig grad skjerme fastlegene fra møter og byråkrati, slik at de kan prioritere direkte pasientbehandling. Jeg er enig i at fastlegene må få mer tid til pasientene. Regjeringen har satt i gang en evaluering av fastlegeordningen. Her skal vi se på rammebetingelsene fastlegene jobber innenfor, og ikke minst hvilke oppgaver som har økt og hvorfor de har økt. På denne bakgrunnen skal vi vurdere hvilke oppgaver fastlegene må ha, hvilke oppgaver andre kan overta og hvilke oppgaver som kan løses på bedre måter.

Evalueringen vil bli fulgt opp av en egen handlingsplan som vi legger frem våren 2020. Skal vi gjøre store endringer i en ordning som er så viktig for så mange, må ta oss tid til å identifisere hva som er de største utfordringene og drøfte hva som er de beste løsningene.

Les også

 1. Fastleger slutter på grunn av hardt arbeidspress

 2. Fastlegene trenger beskyttelse

 3. Stavanger sliter med å få tak i nye fastleger

 4. Styrk og bevar fastlegeordningen

 5. Fastleger gir opp å henvise til psykolog

Publisert:
 1. Fastlegene
 2. Stavanger Aftenblad
 3. Sykehus

Mest lest akkurat nå

 1. Sånn tenker en fastlege om deg og ditt

 2. Frelsesarmeen beholder arven fra Inger-Tones adoptivmor

 3. 117 nye smittetilfeller på Nord-Jæren

 4. Tar farvel med hjemmefansen: – Det blir emosjonelt

 5. Faren presset haglgeværet mot sønnens panne: - Du skal få første skudd. Moren din det neste

 6. – Strømprisene kan knekke folks økonomi. Regjeringen kan ikke passivt håpe på at det går over.