Hvilket forhold har de fem bispekandidatene til katedralen?

Katedralen trenger biskopen, og biskopen trenger katedralen. Jeg tror egentlig Kirken trenger en katedralteologi!

«Domkirken er moderkirke og utsendelsessted. Dette gir den et stort ansvar i å være eksempel og til å bidra til at mennesker får høre evangeliet, og at de som lider blir trøstet og hjulpet også på annet vis», skriver pensjonert sokneprest i Domkirken Georg Tumyr.

Debattinnlegg

 • Georg Tumyr
  Georg Tumyr
  Pensjonert sokneprest, Stavanger Domkirke
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Bedehuset kan kanskje tenkes uten biskopen, selv om slikt egentlig er ugreit. Noen bedehus vil heller ikke ha noe med biskopen å gjøre. Det er enda mer ugreit. Men katedralen trenger biskopen og biskopen trenger katedralen. Jeg tror egentlig Kirken trenger en katedralteologi!

Det er et alvor her

Med forbehold om at jeg ikke har fått med meg alt, har jeg til gode å se noen av de fem bispekandidatene til Stavanger bispedømme få spørsmål om sitt forhold til katedralen – i dette bispedømmet er det Stavanger Domkirke.

Avisen Vårt Land har i en kjapp «enten/eller» runde spurt kandidatene om de velger bedehuset eller katedralen. Tre kandidater valgte katedralen, mens to valgte bedehuset. Jeg synes det er overraskende i seg selv, men man vet jo ikke om kandidatene svarer taktisk, ideologisk eller personlig, så jeg skal kanskje ikke ta dette altfor alvorlig. Likevel er det et alvor her.

Les også

Bispekandidat ble advart - men nå flesker han til på Facebook

En biskop kan ikke «gjemme seg på bedehuset». Det tror jeg heller ikke noen av bispekandidatene vil prøve seg på. Men hos meg trigger dette et ønske om å si noe om biskopen og katedralen. For biskopen har per definisjon en svært viktig forpliktelse i forhold til katedralen. Inngravert over døren inn til prekestolen i Stavanger Domkirke finnes en symboltung tekst som understreker dette: «Fides & Caritas» – tro og kjærlighetsgjerninger – uttrykk som hver eneste predikant i Domkirken i Stavanger må ha sett like før prekenen – helt siden 1658.

Det dreier seg om biskopens rolle og plass i Domkirken – og Domkirkens plass i biskopens tjeneste. Det går selvsagt på biskopens synlige plass og stol inne i kirken, men også hvilken plass Domkirken har i forhold til biskopen som institusjon. Biskopens plass i katedralen fører til at biskopen bringer noe med seg ut i det bispedømmet hun/han er biskop i.

Les også

Biskop Erling J. Pettersen går av

Følgende kloke ord av tidligere domprost James Atwell ved katedralen i Winchester i England – altså Stavanger Domkirkes søsterkirke – er vel verd å lytte til:
«Katedralen er biskopens sete og sentrum for kirkens oppdrag. Innsettelsen av biskopen i embetet viser klart hva en katedral er. Katedralen er sentrum for kirkens oppdrag. Det betyr at katedralen er stedet hvorfra Kristus-inspirerte mennesker, bønner og tjenester strømmer ut i bispedømmet. «Bispestolen» gir en dobbel forpliktelse. Biskopen er både vokter over kirkens enhet og dens lære og samtidig mellommann mellom kirken og den sekulære verden. Det hører derfor med til katedralens identitet å være bispedømmets moderkirke og samtidig en sentral del av alt sekulært samfunnsliv i bispedømmet. En katedral eksisterer både for å uttrykke tro på Kristus og for å bidra til fellesskapets beste.»

Som moderkirke i bispedømmet skal Domkirken lede, være retningsgivende og til inspirasjon for lokale menigheter.
Les også

Led oss ikke inn i splittelse

Kirkens ansikt utad

Bispestolen betyr altså at biskopen vokter Kirkens enhet og Kirkens lære. Som moderkirke i bispedømmet skal Domkirken lede, være retningsgivende og til inspirasjon for lokale menigheter. Biskopen, kirkens ansikt utad, sier domprost Atwell. Domkirken er rett og slett til for samfunnets felles gode. Biskopens oppgave er å bidra til at dette skjer.

Domkirken er moderkirke og utsendelsessted. Dette gir den et stort ansvar i å være eksempel og til å bidra til at mennesker får høre evangeliet, og at de som lider blir trøstet og hjulpet også på annet vis.

Derfor er det for det første viktig at biskopen bruker Domkirken – katedralen – som biskopens kirke med sterk og synlig tilstedeværelse og plass. I Stavanger var biskopens bruk av Domkirken i forbindelse med 22. juli 2011 et svært godt eksempel på dette.

For det andre mener jeg at biskopens offentlige teologiske og etiske utspill må ha katedralen som utgangspunkt og skje fra Domkirken. Dette vil gi utspillene en sterk kirkelig og historisk forankring ved at også «Domkirkens steiner» taler til verden.

Dyp symbolsk mening

For det tredje mener jeg at ordinasjon til prestetjeneste bør skje fra Domkirken – fra katedralen - i høymessen – fra bispedømmets moderkirke til verden i og utenfor bispedømmet. Det er en dyp symbolsk mening og alvor i alt dette.Les også

 1. Bispekandidat Torstein Lalim: Folkekirken og medlemmene

 2. Professorpresten: Bård Mæland kan bli den neste biskopen

 3. Sykehuspresten: Sigrid Sigmundstad kan bli den neste biskopen

 4. Fotballpresten: Helge S. Gaard kan bli den neste biskop

 5. Maratonpresten: Ivar Braut kan bli den neste biskopen

Publisert:
 1. Stavanger bispedømme
 2. Vårt Land
 3. 22. juli

Mest lest akkurat nå

 1. Camilla stygt skada under handballkamp i Storhallen: – Dei tribunane skulle aldri ha stått der

 2. Nå skal flere tas

 3. Mange prøvde seg i konkurransen – nå er fem finalister klare

 4. Andy Fletcher i Depeche Mode er død

 5. Overrasket i lokaloppgjøret: Dette har ikke skjedd på 22 år

 6. Else-Marie (76) gravde opp hagen for å huse Svitlana og barna: – Nå er det bare glede