Norsk gassproduksjon kan falle dramatisk, om vi ikke lykkes å sette ny produksjon i drift

Vi oppfordrer alle ansvarlige politikere til å bidra med å legge død diskusjonen om rammevilkårene og 24. lisensrunde snarest mulig.

«Vi gjør klimaarbeidet en stor bjørnetjeneste om vi tror at snarlig utfasing av norsk gassproduksjon vil hjelpe på globale utslipp», skriver Svein Olav Simonsen.
  • Svein Olav Simonsen
    Svein Olav Simonsen
    Regiondirektør, NHO Rogaland
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I 50 år har vi hatt forutsigbare skatteregler for norsk olje- og gassnæring. Denne stabiliteten har gjort oss i stand til å planlegge og gjennomføre milliardinvesteringer på en svært samfunnsøkonomisk lønnsom måte. Samtidig som vi har kunne etablere og etterleve verdens strengeste miljø- og sikkerhetskrav.

Må ikke skje

I dag opplever vi at denne langsiktigheten utfordres med at det blant annet stilles krav om at skatterefusjonene i Barentshavet skal endres. Det kan vi ikke la skje.

For det første er all olje og gass – og andre betydelige naturressurser under havbunnen – eid av oss – det norske folk. Dette er våre eiendeler. Det er godt og riktig å ha en oversikt over hva vi eier, hva det kan være verd og hvordan disse ressursene kan forvaltes til det beste for oss alle.

Les også

Erna annonserer 24. konsesjonsrunde

Les også

Erna annonserer 24. konsesjonsrunde

Største gasseksportør

Det snakkes veldig mye om olje, men faktum er at det meste som finnes av ressurser på norsk sokkel er i form av gass. I dag er Norge største gasseksportør til Europa, og Europa er helt avhengig av denne gassen i sin energimiks. For å begrense bruken av kull, og for å nå målene sine om energisikkerhet. 162.000 vindmøller, det er hva man måtte bygge for å erstatte energimengden fra norsk gass. Etter 2020, noen veldig få år til, faller norsk gassproduksjon dramatisk, om vi ikke lykkes å sette ny produksjon i drift.

I Europa vil de, på mellomlang sikt, ikke ha andre valg enn å erstatte dette med kullkraft hvis ikke vi lykkes med å tette det gapet som oppstår når vår produksjon faller. Vi gjør klimaarbeidet en stor bjørnetjeneste om vi tror at snarlig utfasing av norsk gassproduksjon vil hjelpe på globale utslipp.

Sist, men ikke minst. Vi har gudegitte naturressurser, som vi utvinner på en miljømessig så skånsom måte som mulig, som verden trenger og som gir oss viktige arbeidsplasser og betaler for viktige velferdsgoder og for omstillingen til enda smartere teknologier og løsninger for fremtiden.

Ingen sier vi må sløse bort pengene vi tjener på olje og gass. Vi kan velge å investere dem; i skole og utdanning, i forskning, i utvikling av nye næringsveier, i infrastruktur som gir oss konkurransekraft i fremtiden. Det valget vil vi ikke ha om vi ikke velger å finne, utvinne og omsette disse ressursene.

Usikkerhet

Vi oppfordrer alle ansvarlige politikere til å bidra med å legge død diskusjonen om rammevilkårene og 24. lisensrunde snarest mulig. Dette før det rekker å skape usikkerhet blant de som skal investere. Før de som er avhengige av vår gass finner andre, og mer forurensende energikilder til erstatning. Før ungdommene våre velger bort denne industrien som arbeidsplass.

La oss heller ha en ordentlig debatt om hvordan vi disponerer de enorme verdiene disse naturressursene gir oss til det beste for fremtidige generasjoner.

Publisert: