Psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren skjønner ingenting om barnevernet

DEBATT: Jeg blir utrolig provosert av psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgrens bevisste eller ubevisste aggresjon, hans generalisering og nedlatende holdning overfor oss som arbeider i barnevernet.

Blant andre disse ytringene fra psykolog Rolf Marvin Bøe om barnevernet, på Aftenbladet-journalisten Thomas Ergos Facebook-side, får Ine Haver til å reagere. Hun er sosionom i barnevernet.
 • Ine Haver
  Ine Haver
  Sosionom i barnevernet med videreutdanning i vold og traumer
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg leste intervjuet med psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren i Aftenbladet og kunne nesten ikke tro det jeg leste. Den måten han omtaler ansatte i barneverntjenesten på opplever jeg som helt forkastelig. Intervjuet viser at han har ikke har noen respekt for oss som hver dag opplever at vi utfører et meningsfullt arbeid som betyr mye for mange.Rolf Marvin Bøe Lindgren sier at han har så dårlig tiltro til barnevernet at han er villig til å bryte loven – og enda verre, risikere barns fremtid – ved ikke å melde fra om omsorgssvikt han blir kjent med gjennom sin praksis som psykolog.

Han omtaler oss som «disse flinke pikene som tror de kan alt, men ikke skjønner noen ting».

Kraftig kost

Jeg har lyst til å sitere noe av det han har skrevet og uttalt de siste dagene:

 • På Facebook-siden til Aftenbladet-journalist Thomas Ergo 14. juni: «Jeg kommer aldri mer til å sende en bekymringsmelding til barnevernet.»
 • På samme Facebook-side: «Det er så mange paragrafer i dette landskapet som er sovende. Blant annet de som skulle trygget rettsikkerheten for de som utsettes for inkompetente saksbehandlere i det offentlige.»
 • I et oppfølgingsintervju i Aftenbladet 21. juni begrunner han holdningene sine med at barnevernet «er en vernet arbeidsplass for jenter med dårlig sosial og kognitiv fungering […]».
  Jeg blir utrolig provosert av Bøe Lindgrens bevisste eller ubevisste aggresjon, hans generalisering og ikke minst de nedlatende holdningene han viser overfor en hel faggruppe. Han omtaler oss som «disse flinke pikene som tror de kan alt, men ikke skjønner noen ting», og hevder at barneverntjenesten altfor ofte tar utgangspunkt i tilknytningsteorien i sine vurderinger.
Jeg ser at Bøe Lindgren har vært medforfatter av en fagbok om traumer. Det gjør meg enda mer oppgitt over hans utspill.
 • Fikk du ikke med deg den prisbelønte langreportasjen om Glassjenta, 10 kapitler om ei jentes liv i en lukket institusjonsverden? Her er den

Høy, allsidig kompetanse

Som svar på dette vil jeg si: Ja, vi bruker tilknytningsteorien, men tror han at tilknytning er det eneste barneverntjenesten hadde kompetanse på? I dagens barnevern er det også høy kompetanse på vold, traumer, utviklingstraumer, komplekse traumer, posttraumatiske stresslidelse (PTDS), seksuelle overgrep, selvmord, problemstillinger knyttet til flyktninger etc.

Jeg ser at Bøe Lindgren har vært medforfatter av en fagbok om traumer. Det gjør meg enda mer oppgitt over hans utspill. I barnevernet har vi et stadig fokus på kompetanseheving fordi vi vet hvor viktig det er å tilegne seg ny kunnskap. Det er til enhver tid ansatte som tar videreutdanninger og mastergrader innenfor sosialt arbeid.

Barneverntjenesten og psykologer er jo ofte samarbeidspartnere i saker, og det overordnede målet vil alltid være å finne løsninger som er til barnets beste.

Vær heller konstruktiv

Jeg undrer meg over hvilke signaler om ansatte i barnevernet Bøe Lindgren ønsker å sende til befolkningen. Hva slags opplevelser har han gjort seg som kan få ham til å felle en slik dom over absolutt alle som arbeider innenfor dette fagfeltet?

Mennesker er forskjellige. Både Bøe Lindgren og jeg vet at innenfor vårt fagfelt – som innenfor alle yrker – blir det dessverre gjort feil. Folk har ulik tilnærming til faget de arbeider med. Noe fungerer, og noe fungerer ikke. I alle sektorer med mange ansatte finnes det dyktige og mindre dyktige utøvere med forskjellige måter å opptre på. Derfor ville det, for eksempel, være grovt urettferdig å tillegge alle psykologer de samme holdninger som det Bøe Lindgren fremviser.

Som en medieprofilert psykolog burde han bruke sine eventuelle negative erfaringer på en mer konstruktiv måte enn hva som kommer til uttrykk i intervjuet i Aftenbladet og hans utspill på sosiale medier.

Den logiske slutningen av at Bøe Lindgren, som fagperson, finner det opportunt å gå offentlig ut med at han aldri vil varsle om omsorgssvikt, er at han mener at det ikke finnes ett barn eller én ungdom som har fått et bedre liv etter at barnevernet har intervenert. Det vet han at ikke stemmer.

Barneverntjenesten og psykologer er jo ofte samarbeidspartnere i saker, og det overordnede målet vil alltid være å finne løsninger som er til barnets beste.

Det er feigt å generalisere, og jeg oppfordrer Bøe Lindgren til å benytte muligheten til å beklage.

Klagen er på sin plass

Det at Alternativ til Vold med psykologene Isdal og Stav nå har klaget Bøe Lindrgren inn til Psykologforeningen og Fylkesmannen, er alt annet enn «feigt, uansvarlig, inkompentent og uprofejonelt», slik han uttaler i avisintervjuet. Det er helt på sin plass.

At han strør rundt seg med flotte ord når han snakker nedlatende om andre, forteller meg at han ikke helt har forstått hva dette handler om, og det er jo bare sørgelig. Det er feigt å generalisere, og jeg oppfordrer Bøe Lindgren til å benytte muligheten til å beklage. Det er ikke farlig å innrømme at man tar feil.

Publisert: