«Det er all grunn til å gi støtte til Blidensol, som har integritet og mot til å stå opp for pasientenes rettigheter»

DEBATT: Blidensol sykehjem krever at de ansatte skal være politisk og religiøst nøytrale, og igjen går enkelte av hengslene. Det er som om man ikke kan forestille seg områder der politisk og religiøs nøytralitet er viktig.

«Sykehus som setter enkelte pleieres krav om religionsutøvelse på arbeidsplassen over pasientenes interesser, verdighet og integritet, bryter pasientenes grunnleggende rettigheter», skriver advokat Nils Thomas Svendsen.

Debattinnlegg

 • Nils Thomas Svendsen
  Nils Thomas Svendsen
  Advokat
Publisert: Publisert:
Les også

Mistar heller jobben enn å ta av hijaben

Yrkesetiske retningslinjer

iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Det er grunn til å påpeke at både sykepleiere og leger har yrkesetiske retningslinjer å forholde seg til. Av de yrkesetiske retningslinjene for sykepleiere paragraf 1 og etiske regler for leger paragraf 2 fremgår at disse skal ivareta pasientens interesser, verdighet og integritet. Helsearbeidere kommer nært innpå mennesker i sin mest sårbare situasjon, og det er grunnleggende for arbeidet at det er pasienten som kommer først. Når enkelte da setter sine egne interesser fremfor pasientene sine rettigheter, så gir det grunn til å stille spørsmål om de er skikket til yrket.

Les også

Selvsagt bruker de hijab på Stokka!

Prinsippet om religiøs og politisk nøytralitet på områder der borgerne er i en særlig sårbar posisjon fremgår blant annet av Den Europeiske Menneskerettighetsdomstols (EMD) avgjørelse Lautsi v. Italia der domstolen uttaler følgende: «The Court takes the view that these considerations entail an obligation on the State's part to refrain from imposing beliefs, even indirectly, in places where persons are dependent on it or in places where they are particularly vulnerable.»

Les også

Homo-lue i protest mot hijabforbud

Pasienten er den svake part som skal beskyttes.

Avhengighetssituasjon

En pasient er nødvendigvis for syk til å reise seg og gå. Pasienter er også i en avhengighetssituasjon hvor man vanskelig kan uttrykke sitt ubehag og sine motforestillinger og blir således påtvunget andres religionsutøvelse. Avhengighetsforholdet medfører at pasienter er i en situasjon der de ikke kan eller vil si i fra. Det er nettopp derfor at uniformen skal være nøytral, slik at pasientene ikke settes i en slik posisjon.

Pasienten er den svake part som skal beskyttes. Prangende politiske eller religiøse symboler kan være både støtende og krenkende for pasienter. Det kan f.eks. være relevant for ateister, homofile, konvertitter, religiøse flyktninger og personer som rømmer fra religiøs tvang. Tilsvarende ved pleie av eldre og personer med alvorlige og dødelige sykdommer. Spørsmål om hva som skjer etter døden, synd, tilgivelse og moral er svært personlige spørsmål. Like sensitivt er spørsmålet om Gud, hvilken Gud, eller ingen Gud i det hele tatt.

Les også

Skjerp deg, Middelthon!

Leger eller sykepleiere som tydelig fronter frelse og fordømmelse for pasienter i etterlivet, kan klart være både krenkende og støtende for pasienter av annet livssyn.
Det er tvert i mot grunn til å stille spørsmål ved hvorfor myndighetene ikke har grepet inn ovenfor de sykehus som har innført egne religiøse uniformer. Sykehus som setter enkelte pleieres krav om religionsutøvelse på arbeidsplassen over pasientenes interesser, verdighet og integritet, bryter pasientenes grunnleggende rettigheter.

Les også

"Jeg forlanger å bli trodd på at jeg intet har imot muslimer"

Ikke rot i virkeligheten

At krav om nøytralitet «i praksis medfører yrkesforbud» eller at det er snakk om «indirekte diskriminering» har ingen rot i virkeligheten. Kravet er like lite et yrkesforbud for de som krever å gjøre arbeidsplassen til arena for religionsutøvelse, som et krav om klær er et yrkesforbud for naturister og nudister. Det foreligger flere avgjørelser fra EMD når det gjelder begrensinger i religionsfriheten på arbeidsplasser. EMD har fastslått at religionsfriheten er ivaretatt ved at arbeidstakere står fritt til å velge om de vil følge uniformsreglement og de etiske regler som følger med jobben, eller så står de fritt til å velge å gjøre noe annet.

Les også

 1. Ny runde i hijabsaken i januar

 2. Kommunen kan ikke stoppe Blidensols hijabforbud

Publisert:
 1. Sykehjem
 2. Diskriminering
 3. Livssyn
 4. Sykehus
 5. Italia

Mest lest akkurat nå

 1. Elsparke­syklist døde etter ulykke – navnet er frigitt

 2. Elden har også vært på siktedes side i Birgitte-saken

 3. Eierne hjalp familie etter brann før jul, søndag brant deres eget hus

 4. Hunnedalsveien: Kraftig vind kastet buss av veien

 5. Viking signerer islandsk keeper på fireårskontrakt

 6. Takk for hjelpen