Bemanningsbransjen er strengt regulert igjennom arbeidsmiljøloven

DEBATT: I lengre tid har Ap med Jonas Gahr Støre, Hadia Tadjik og Ap’s allierte i LO hamret løs på vikarbransjen uten noe som helst motbør.

«Bemanningsbransjen og den ansatte har et felles ønske om høyest mulig lønn og flest mulig oppdrag», skriver Arild Tjensvold.
  • Arild Tjensvold
    Arild Tjensvold
    Daglig leder, Hytech Personell AS
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det ironiske er at når LO-lederen står på talerstolen og snakker bemanningsbransjen nord og ned, så serveres kongressens deltagere av 80 innleide servitører. De følte seg nok verdsatt. Bransjen som i hovedsak (80 prosent) er organisert i NHO, beskyldes for kriminalitet, mangel på respekt for arbeidslivet og kynisk utnytter de om ikke har arbeid. Det skrikes etter å totalforby eller i det minste innføre kraftige innskrenkinger i bransjens rammebetingelser.

Det er enkelt å bli registrert, men det burde være like enkelt å miste godkjenningen hvis en ikke forholder seg til lover og regler.
Les også

Kampen om et seriøst arbeidsliv må tas hardere

Ikke rettferdig

Bemanningsbransjen får skylden for tilstandene i byggebransjen, det er vel ikke helt rettferdig, eller kanskje vi skal være beæret over å tillegges så mye påvirkning i arbeidslivet? Bemanningsbransjen er strengt regulert igjennom arbeidsmiljøloven og da spesifikt vikarbyrådirektivet. Hovedregelen er innleie når innleier har anledning til å midlertidig ansette. I tillegg kan Innleier og fagforeningen hos innleier bli enige om innleie utover AMLs bestemmelser paragraf 14-12 (2 og 3). Det vi si at all virksomhet som et vikarbyrå driver, er under styring av myndigheter og fagforening.

Må registreres

Alle vikarbyrå som opererer i Norge må være registrert i Arbeidstilsynets register, og det er ikke lov til å leie fra et selskap som ikke er registrert der. Det er enkelt å bli registrert, men det burde være like enkelt å miste godkjenningen hvis en ikke forholder seg til lover og regler.

Det er ikke lovlig å leie fra et byrå som ikke er registrert.
Dagens regulering er mer en streng nok, men mangel på tilsyn og håndhevelse er en forsømmelse fra norske myndigheter.

Flere utleide føler seg uønsket, og i noen tilfeller direkte trakassert av overivrige tillitsvalgte.

Gå i egne rekker

Da fagforeningen er den som godkjenner innleie i henhold til AML paragraf 14-12 (2 og 3), er jo i prinsippet de som slipper løs innleie, og hvis LO og Ap ikke er fornøyde med hvordan dette praktiseres, så må de gå i egne rekker for å ordne opp. Kritikken er i utgangspunktet sterk mistillit til egne tillitsvalgte. De kunne enkelt ha stilt strengere krav til sin bedrift om hvilke vilkår som skal gjelde og da begrenset innleiebruken til et forsvarlig nivå.

I stedet har de startet en heksejakt på vikaransatte og vikarbyråene. Flere utleide føler seg uønsket, og i noen tilfeller direkte trakassert av overivrige tillitsvalgte. Er dette et inkluderende arbeidsliv?

Innskrenkning av flyten

Fast ansatt uten garantilønn. Dette mener Ap og LO skal fjernes da det er ren utnyttelse og svekker muligheten til forutsigbar inntekt, boligfinansiering osv. En stor andel av de som i en kort periode av sitt yrkesaktive liv velger å arbeider for et vikarbyrå, står registrert i flere byråer og «shopper» oppdrag. Ved å innføre minstelønn vil det begrense valgfriheten til en medarbeider da en ikke vil kunne stå i flere byråer og da kun få minstelønn når et byrå ikke har oppdrag til vedkommende. En medarbeider vil heller ikke kunne takke nei til oppdrag. Dette vil være en innskrenking i flyten av arbeidskraft, valgmuligheter og ikke være til den enkeltes beste.

Vi har heller ikke tro på at bankene vil være mer villig til finansiering av boliglån i henhold til en minimums garantilønnsavtale. Dette vil være mer til hinder enn til fordel for en medarbeider. 40 prosent av de som tar arbeid for et bemanningsselskap, kommer fra arbeidsledighet og 19 prosent er nyutdannede uten særlig arbeidserfaring og som i praksis ikke har krav på arbeidsledighetstrygd. En person som står mellom oppdrag får i dag dagpenger så lenge byrået bekrefter at byrået midlertidig ikke har oppdrag for den ansatte.

Felles ønske

Når en bedrift ansetter noen midlertidig, jobber de da aktivt for å finne ny jobb til medarbeideren når vikariatet er over? Bemanningsbransjen og den ansatte har et felles ønske om høyest mulig lønn og flest mulig oppdrag.

Bemanningsbransjen legger sine faktorpåslag på toppen av medarbeiders avtalte lønn, slik at til mer medarbeideren tjener til mer tjener byrået.

LO og Ap påstår at bemanningsbransjen er i ukontrollert vekst. Dette er direkte feil. Bransjens penetreringsgrad har siden midten på 1990 tallet ligget rundt 1 prosent av sysselsatte i Norge. Vi vil heller omtale dette som svært stabilt.

Publisert: