«Vi må forebygge nødhjelp»

Det handler ikke om å ta partipolitisk side, men om å være verdens fattigste og mest marginaliserte mennesker sin stemme i den norske debatten.

«90 prosent av verdens humanitære kriser er relatert til klimaendringene i en eller annen form, ifølge FN», skriver Lisa Sivertsen i Kirkens Nødhjelp.
  • Lisa Sivertsen
    Lisa Sivertsen
    Leder for avdeling for politikk og samfunn i Kirkens Nødhjelp
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I Stavanger Aftenblad den 16. august blir Kirkens Nødhjelp kritisert av Seniortanken for å ha stilt seg bak en rapport som er skrevet av Oil Change International. Rapporten beskriver hvordan Norge har mulighet til å gå foran ved en kontrollert nedtrapping av norsk olje- og gassproduksjon. Kritikken fra Seniortanken beror derimot på misforståelser og til dels direkte feil.

Vår nasjonale politikk får konsekvenser for mennesker langt utenfor våre grenser.

Stemmer ikke

Seniortankens hovedkritikk går på at Kirkens Nødhjelp har brukt penger på denne rapporten. Dette stemmer ikke, da ikke én eneste krone har blitt brukt fra vår side på dette arbeidet. Videre hevdes det at rapporten er et bestillingsverk. Dette er også feil. Oil Change International har selv tatt initiativ til denne rapporten, og Kirkens Nødhjelp fikk anledning til å stille seg bak rapporten etter at den var ferdigskrevet.

Motvirke krisene

Kritikken fra Seniortanken går også på Kirkens Nødhjelps politiske arbeid generelt siden dette ikke er nødhjelp. Det dette derimot er, er å forebygge at nødhjelp blir nødvendig i utgangspunktet. Hvis verden aldri får gjort noe med de strukturelle, politiske årsakene bak urettferdighet og nød, vil vi for alltid måtte håndtere humanitære kriser fremfor å motvirke at krisene i det hele tatt oppstår. I denne sammenheng er klimapolitikk høyest relevant. 90 prosent av verdens humanitære kriser er relatert til klimaendringene i en eller annen form, ifølge FN. Dette kommer til å forverres om vi snart ikke får ned utslippene drastisk, og resultatet vil da nødvendigvis bli et økende behov for nødhjelp.

Dette handler ikke om å ta partipolitisk side, som Seniortanken beskylder oss for, men om å være verdens fattigste og mest marginaliserte mennesker sin stemme i den norske debatten. Vår nasjonale politikk får konsekvenser for mennesker langt utenfor våre grenser.

Det samme ligger bak Kirkens Nødhjelps øvrige politiske arbeid. Et eksempel på det er vårt krav om et rettferdig internasjonalt skattesystem som sikrer at verdiene som skapes i et utviklingsland blir der. På denne måten kan landet selv betale for helse og utdanning til sin egen befolkning.

Stikk motsatt

Et annet eksempel er en handelspolitikk som ikke undergraver utviklingslands mulighet for økonomisk vekst ved at de blir hindret i å eksportere sine produkter. Seniortanken mener at dette arbeidet ikke kan samsvare med vår «misjon». Realiteten er stikk motsatt. Om vi aldri får bukt med de politiske årsakene bak verdens urettferdighet, vil vi aldri nå det som er vårt oppdrag og visjon: Å gjøre nødhjelp og bistand overflødig.

Publisert: