Vi må slutte fred med naturen

DEBATT: Naturformuen må bli en viktig del av all økonomisk tenkning. Materiell vekst må forbeholdes dem som er fattige, og vi må støtte dem til å hoppe direkte til fornybare energikilder.

«Samles verden om effektive tiltak, kan vi klare å holde oppvarmingen under 1,5 grader», skriver Silvia Kriz.
  • Silvia Kriz
    Leder, Besteforeldrenes Klimaaksjon, Sør Rogaland
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er briste eller bære i dette tiåret, sa FNs generalsekretær 18. februar, ved lanseringen planen «Make Peace with Nature» fra FNs miljøprogram. Klimautfordringene virker samlende, og stadig flere nasjoner melder seg inn i «Netto-nullutslipp-klubben», sa direktør for miljøprogrammet, Inger Andersen. Norge var med å finansiere planen, og seniorrådgiver Iver Baste i Miljødirektoratet har vært ledende i arbeidet.

Vi har levd som om vi kunne høste ubegrenset, og vi har pumpet avfallet ut i luft, vann og land.

Klima-, naturmangfold- og forurensningskrisene må ses og løses i sammenheng, sier rapporten. Menneskeheten må endre tenkning og handling drastisk for å møte alle tre. Lykkes vi ikke, vil det ramme arbeidet for andre FN-bærekraftsmål, som fattigdomsbekjempelse, mat, rent vann, utdanning og helse til alle. Vi kan ikke nå disse målene uten å slutte fred med naturen. Den gode nyheten er at hvis vi slutter å overforbruke ressursene og bruke naturen som søppelplass, vil den fortsatt gi grunnlag for gode liv både for barna som lever i dag og generasjonene etter.

Tiden er knapp

Samles verden om effektive tiltak, kan vi klare å holde oppvarmingen under 1,5 grader. Tiden er knapp, vi har allerede nådd 1,2 grader. Utslippskuttene må være formidable hvert eneste år, vi har ikke råd til å ødelegge mer natur.

Vi har levd som om vi kunne høste ubegrenset, og vi har pumpet avfallet ut i luft, vann og land. Nå opptar vi og husdyrene våre 3/4 av alt landareal og 2/3 av havarealet. Det er smertelig tydelig at naturressurser er begrenset.

Hver gang vi skal treffe en beslutning, må vi spørre: Vil handlingen øke eller minke «formuen» av naturressurser, naturmangfold og evnen til å ta opp klimagasser? Vil handlingen øke eller minke klimagassutslipp og forsøpling? Både myndighetenes, næringslivets og den enkeltes handlinger må veies på denne vektskålen. Politikerne må få alle til å trekke i rett retning og fordele goder og byrder rettferdig.

Kan vi svare ja til nedbygging av store landarealer på Kverneland etter en slik vurdering? Vil veiutbygginger slippe gjennom nåløyet? Kan det forsvares å subsidiere oljeleting? Det kan i hvert fall ikke forsvares at vi forbruker ressurser som om vi hadde tre jordkloder å ta av!

Naturformuen må bli en viktig del av all økonomisk tenkning. Materiell vekst må forbeholdes dem som er fattige, og vi må støtte dem til å hoppe direkte til fornybare energikilder. Vi må sammen gjenoppbygge grunnlaget for gode liv. Gode relasjoner, levende natur og god helse for kloden, mennesker og alt liv må stå i fokus.

Ikke umulig

Vi eldre har erfart et enklere liv, og vet at det ikke er umulige forsakelser som kreves for å gi dagens barn og fremtidige generasjoner muligheten til et godt liv.

Publisert: