Sikkerhet trumfer Stavanger domkirkes skjulte skatter

DOMKIRKEN: Sikkerhet og økonomi er den viktigste årsaken til at Riksantikvaren ikke ønsker en utgraving under Stavanger domkirke. Uansett hvor spennende eventuelle funn vil være, må sikkerhet komme først.

Debattinnlegg

 • Elisabeth Dahle
  Avdelingsdirektør, Riksantikvaren
Publisert: Publisert:

Det er stort engasjement rundt mulige arkeologiske undersøkelser i krypkjelleren i Stavanger domkirke. Det er vi hos Riksantikvaren glade for. Det betyr at vi, som samfunn, ser verdien av kunnskap om vår egen historie.

Stavanger domkirke har en unik posisjon i norsk historie. Det er den eneste domkirken i Norge som har vært i kontinuerlig bruk fra 1100-tallet og fram til i dag. Den ble opprinnelig oppført som treskipet basilika med skip og kor i romansk stil. Etter en brann i 1272 fikk den et nytt og uvanlig stort kor i gotisk stil og med murte hvelv.

Kunnskap må vike

I krypkjelleren under kirken er det blant annet påvist skjelettbegravelser, bevarte tekstiler, spor etter eldre bygninger og rester etter annen aktivitet fra en lang tidsperiode. Riksantikvaren mener at disse funnene har potensial for å gi ny og viktig kunnskap om Stavangers forhistorie og kirken spesielt, og dette materialet kan gi et viktig tilskudd til norsk og internasjonal middelalderforskning.

Samtidig må Riksantikvaren alltid ta alle forhold i betraktning når vi tar en avgjørelse. Det aller viktigste for oss i denne saken er at geoteknikere har uttalt at det vil være sikkerhetsutfordringer ved å gjennomføre en arkeologisk utgraving av krypkjelleren. Dette veier aller tyngst for oss hos Riksantikvaren. Uansett hvor stort potensialet for ny kunnskap er, så kan en arkeologisk undersøkelse aldri gå på bekostning av personsikkerhet. En utgraving må kunne gjennomføres trygt, for alle involverte.

Kirkebygget kan ta skade

All arkeologisk utgravning i og i nærheten av bygninger generelt og steinbygninger fra middelalderen spesielt, kan føre til skade på bygningen dersom man graver under fundamenter. Bæreevnen kan bli svekket, og dette er ikke noe Riksantikvaren ønsker å risikere for et så viktig kulturminne som domkirken i Stavanger. Det er allerede observert setninger i kirkebygningen, men heldigvis ikke noe som tilsier at bygningen er utsatt for setninger i dag. Dette kan imidlertid endre seg, også ved graving på mindre områder i kjelleren.

Stavanger domkirke er Norges best bevarte domkirkebygg fra middelalderen. Det er en verdi i seg selv. En arkeologisk undersøkelse kan ikke gå på tvers av de verdiene vi ønsker å bevare i kirken. Det er disse verdiene som er grunnlaget for det store restaureringsarbeidet som har pågått siden 2013. Riksantikvaren har, som ansvarlig forvaltningsmyndighet, samarbeidet tett med restaureringsprosjektet, både når det gjelder middelalderkirken og arkeologien i grunnen under kirken og rundt denne.

Et ufravikelig krav

Det har blitt stor oppmerksomhet rundt økonomi i denne saken. Økonomi er ikke hovedårsaken til at Riksantikvaren ikke har gått god for en utgraving. Hovedårsaken er sikkerhet, i første rekke for dem som utfører arbeidene. Riksantikvaren kan ikke vedta at noen skal jobbe steder der det potensielt er fare for liv og helse. Sikkerheten for kirkebygningen er også viktig. Samtidig vil et så stort og uoversiktlig prosjekt innebære en kostnad, i tid og penger, for tiltakshaver. Dersom det er vilje til å ta på seg kostnaden for utgravningene, hos for eksempel tiltakshaver, er det ingenting som er bedre enn det. Dette løser likevel ikke problemet med sikkerhet for personell og bygning.

Riksantikvaren har ennå ikke mottatt rapporter eller tilstrekkelige undersøkelser som tilbakeviser funnene fra geoteknikerne. Vi må ta på alvor de bekymringene som er kommet fram. Sikkerhet vil alltid være et ufravikelig krav.

Les også

 1. «Begrav ikke den beste mulig­heten vår til å få vite mer om byens og kirkens historie!»

 2. Gulvet i Domkirken er åpnet, men arkeo­logene får ikke grave

Publisert:
 1. Kulturminner

Mest lest akkurat nå

 1. Viking slo Bryne i dramatisk skjebnekamp

 2. Dette er ofrene etter angrepene på Kongsberg

 3. Tenåring uten førerkort krasjet i busskur

 4. «Glimt av gammel storhet – og masse rør og rot. Men det viktigste denne kvelden var kanskje ikke kvaliteten på Kristian Valens show.»

 5. – Skal ikke barnet mitt få være med på juleshow?

 6. – Vi kan ikke kjøpe oss mening med livet