Nei, Hareide, NTP er ikke en klimavinner

DEBATT: Knut Arild Hareide hevder den 9. april i Aftenbladet at NTP bidrar til at vi når klimamålene for 2030. Sannheten er at transportplanen binder oss til nye naturødeleggelser og økte klimagassutslipp.

«Skal vi stanse utslippsfesten, må vi trykke på bremsen og vri rattet. Da er ikke denne NTP-en god nok», skriver Sandra Butoyi.

Debattinnlegg

 • Sandra Butoyi
  Sandra Butoyi
  Faggruppeansvarlig for Samferdsel i Natur og Ungdom
Publisert: Publisert:

La meg være tydelig: Transportplanen er langt fra en klimavinner. De største summene er satt av til store motorveiprosjekter. Disse motorveiene vil øke biltrafikken og asfaltere over sårbare naturområder. Skal vi stanse utslippsfesten, må vi trykke på bremsen og vri rattet. Da er ikke denne NTP-en god nok.

Selv om Hareide snakker fint om hvor viktig klima er, virker det som om han har glemt å omsette de fine formuleringene til konkrete tiltak. Selvsagt skal vi ikke ta for gitt at jernbane alltid er det eneste redskapet i møte med klimaendringene. Jeg vil likevel hevde at klimakrisen handler om mye mer enn å kun kutte CO₂-utslipp. Det handler også om å ta hensyn til naturens tålegrense, de som kommer etter oss, men også for de menneskene som lever i dag.

Klart vi må vi bedre veinettet. Men å bygge motorvei parallelt med jernbane eller der det finnes god vei fra før av, er en feilprioritering.

Ukritisk teknologioptimisme

Utfordringen med å stole for mye på teknologien som trengs for å nå klimamålene i løpet av noen år, er delt i tre. For det første er det høyst usikkert at løsningene vil finnes. For det andre er sannsynligheten stor for at løsningene vi finner, bringer med seg andre negative konsekvenser for mennesker eller miljø. Vi ser det allerede i dag i veitrafikken, der elektriske kjøretøy ikke kan løse utfordringene knyttet til mikroplast, svevestøv og arealbruk. Sist men ikke minst: Løsningene vil kreve vanvittig mye ressurser. Det finnes ikke nok fornybar energi og mineraler til at alle skal kjøre utslippsfritt rundt på alle motorveiene.

Skal vi klare å nå klimamålene innen 2030 er vi avhengig av at vi høster effekten av tiltak som fungerer i dag. Vi kan ikke basere oss på at fremtidens teknologi skal redde oss.

Transportplanens paradoks

Ja, vi må sikre veiene vi har. Så klart må vi bedre veinettet. Men å bygge motorvei parallelt med jernbane eller der det finnes god vei fra før av, er en feilprioritering. Det henger heller ikke på greip at transportplanen i det ene sekundet sier at man ikke bør «planlegge samferdselsprosjekter gjennom verneområder», men i neste åndedrag satser på naturfiendtlige prosjekter som E6 ved Lillehammer og E16 til Hønefoss.

I dag bestemmer trafikkmengden i luftfarten og veiene om vi klarer å nå klimamålene. Ved å bygge ut kapasitetsøkende motorveier spiser vi opp klimaeffekten av de andre virkemidlene. Vi bruker også opp samferdselsbudsjettet som kunne gått til andre ting.

Jeg er opptatt av at vi tar valg som er bra for både mennesker og klima. Derfor må transport være et område hvor vi gjør betydelige kutt. Dette fremkommer ikke i den foreslåtte NTP-en.

Les også

 1. NTP-dommen i Rogaland: «Virkelig alvorlig». «En trist dag.» «Veldig glad.»

 2. –NTP bidrar til at vi når klimamålet for 2030

 3. Regje­ringen vet ikke klima­effekten av Nasjonal trans­port­plan (NTP): – Helt utrolig

Publisert:
 1. Debatt
 2. Nasjonal Transportplan
 3. Elektriske kjøretøy
 4. Klima
 5. Knut Arild Hareide

Mest lest akkurat nå

 1. KrF-lederen sa han hadde utgifter hos foreldrene for å slippe skatt. Men Ropstad betalte ikke en krone

 2. Byantikvaren: «Litt absurd»

 3. MDG kan skyte ei kvit pil etter både sluttdato og leitestans

 4. Tingretten i Egersund stengt med umiddelbar virkning

 5. Du vett, mååååden han seie det på

 6. Forsvarer tror politiet har brukt skjult etterforskning